Posts Tagged ‘ lektury do zajęć ’

Przedmiot specjalizacyjny 2 – III LIC KSZ

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

***
Pozycje zaznaczone pogrubieniem należy traktować jako lektury obowiązkowe, pozostałe to lektury uzupełniające.

Reklamy

Komunikacja kulturowa 2 -lektury 2012/2013

McLuhan Marshall: Galaktyka Gutenberga. [W:] Wybór tekstów. Warszawa 2001.

Rothenbuhler Eric W.: Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Kraków 2003.

Levinson Paul: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

Postman Neil: Technopol. Warszawa 2004.

Urry John: Spojrzenie turysty. Warszawa 2008.

Eco Umberto: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996.

Clifford James: Kłopoty z kulturą. Warszawa 2000.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

Jenkins Henry: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

Gordon Matthews: Supermarket kultury. Warszawa 2005.

Alvin Toffler: Trzeci potop. Warszawa 2001.

Stewart John: Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową. [W:] Idem: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2007.

***
Pozycje bibliograficzne zaznaczone pogrubieniem to lektury obowiązkowe. Pozostałe to lektury uzupełniające, z których prowadzący mogą dokonać wyboru.

Kultura multimedialna

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

de Kerckhove Derrick: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.

Lessig Lawrence: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005 [URL: http://www.futrega.org/wk/].

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Tapscott Don, Williams Anthony D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Kody McLuhana. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Bard Alexander, Soderqvist Jan: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.

de Kerckhove Derrick: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warszawa 1996.

Kluszczyński Ryszard: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Kluszczyński Ryszard: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008

Komunikacja kulturowa 1 – lektury

Lista lektur uzupełniających wykłady:

Barber Benjamin: Dzihad kontra McŚwiat. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2000.

Barthes Roland: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Warszawa 2000.

Barthes Roland: Światło obrazu. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1995.

Bogunia-Borowska Małgorzata, Śleboda Marta: Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Kraków 2003.

Casetti Francesco, Odin Roger: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. Przeł. I. Ostaszewska [w:] Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Red. A. Gwóźdź. Kraków 1994.

Doliński Dariusz: Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk 2003.

Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków 2000.

Falkowski Andrzej, Tyszka Tadeusz: Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk 2001.

Fiske John: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Przeł. A. Gierczak. Wrocław 1999.

Goban-Klas Tomasz: Zarys historii i rozwoju mediów. Kraków 2001.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Hall Edward T.: Bezgłośny język. Przeł. R. Zimand, A. Skarbińska. Warszawa 1987.

Hall Edward T.: Ukryty wymiar. Przeł. T. Hołówka. Warszawa 1997.

Hall Stuart: Kodowanie i dekodowanie. „Przekazy i Opinie”, nr 1-2 (47/48) /1987, s. 58-72.

Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Przeł. S. Dymczyk. Poznań 2003.

Mathews Gordon: Supermarket kultury. Przeł. E. Klekot. Warszawa 2005.

McLuhan Marshall: Zrozumieć media. Przeł. N. Szczucka. Warszawa 2004.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Toruń 2003.

Postman Neil: W stronę XVIII stulecia. Przeł. R. Frąc. Warszawa 2001.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Przeł. L. Niedzielski. Warszawa 2002.

Sulima Roch: Antropologia codzienności. Kraków 2000.

Todorov Tzvetan: Nowy nieład światowy. Refleksje Europejczyka. Przeł. E. Cylwik. Warszawa 2004.

Toscani Oliviero: Reklama – uśmiechnięte ścierwo. Przeł. M. Misiorny. Warszawa 1997.

Zachowania komunikacyjne – lektury na środę

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000, rozdział 1, 5, 6, 7. (proszę się podzielić na dwie równe grupy – jedna czyta rozdziały 1 i 5, druga – 6 i 7).

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007, wstęp i rozdział 1 (wszyscy czytają obie części).

zajęcia styczniowe

Przypominam, że spotykamy się 11 stycznia. Dziś nie ma zajęć, ani dyżuru.

Lektury do najbliższych zajęć:

rok III – Zachowania komunikacyjne – G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji, r. 1 i 2
rok V – Media interaktywne – D. Tapscott: Wikinomia, r. 3 i 4
rok II – Komunikacja kulturowa 2 – H. Jenkins: Kultura konwergencji, wstęp i r. 1

Do zobaczenia!

Media interaktywne – lektury do najbliższych zajęć

Na najbliższe zajęcia proszę przeczytać dwa teksty:

Kevin Warwick: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. Ethics and Information Technology 5: 131–137, 2003. URL: http://archlab.gmu.edu/people/rparasur/Documents/Warwickcyborg.pdf

oraz mój artykuł: Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediów. W: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 533-552. (tekst zaraz udostępnię w blogu jako osobny artykuł).