Archiwum dla Październik 2009

Analiza zachowań komunikacyjnych – wykłady II MU KK

Lawrence Lessig: Wolna kultura. Warszawa 2005.

Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

Lev Manovich: Język nowych mediów. Warszawa 2006.

John Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa 2006.

Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

Lars Reppesgard: Imperium Google. Warszawa 2009.

Byron Reeves, Clifford Nass: Media i ludzie. Warszawa 2000.

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

Yochai Benkler: Bogacwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa 2008.

Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Red. Łukasz Jonak et al. Warszawa 2006.

Alexander Bard, Jan Soderqvist: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.

Justyna Hofmokl: Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa 2009.

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Chris Anderson: Free. The Future of a Radical Price. New York 2009.

Don Tapscott: Grown up Digital. How the Net Generation is Changing Your World. New York 2009.

Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Christian Vandendorpe: Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury. Warszawa 2008.

Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. Red. Andrzej Gwóźdź. Warszawa 2008.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2009.

Reklamy

Zachowania komunikacyjne – wykłady IV KK

Lawrence Lessig: Wolna kultura. Warszawa 2005.

Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

Lev Manovich: Język nowych mediów. Warszawa 2006.

John Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa 2006.

Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

Lars Reppesgard: Imperium Google. Warszawa 2009.

Byron Reeves, Clifford Nass: Media i ludzie. Warszawa 2000.

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

Yochai Benkler: Bogacwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa 2008.

Alexander Bard, Jan Soderqvist: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Don Tapscott: Grown up Digital. How the Net Generation is Changing Your World. New York 2009.

Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2009.

Przedmiot specjalizacyjny: Zachowania komunikacyjne 1, ćwiczenia III LIC KK

Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

Walter Benjamin: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Wiesław Godzic: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Gustav Le Bon: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

Jose Ortega y Gasset: Bunt mas. Warszawa 2004.

George Ritzer: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

George Ritzer: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Mary F. Rogers: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Benjamin Barber: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2009.

przedmiot specjalizacyjny: Zachowania komunikacyjne 1, ćwiczenia III LIC KK

Na najbliższe zajęcia (20.10.09.) proszę przeczytać:

rozdział 4., 7. i 9.
z książki Neila Postmana: Zabawić się na śmierć. Wyd. MUZA, Warszawa 2002.

Książka jest dostępna w bibliotekach, m.in. w Bibliotece Śląskiej.

Pełną listę lektur do zajęć opublikuję do końca weekendu

Życzę miłej lektury!