Archiwum dla Maj 2010

Dostępne projektowanie dla niewidomych i niedowidzących. Potrzeby, problemy, rozwiązania

Serdecznie zapraszam na seminarium naukowe:
Dostępne projektowanie dla niewidomych i niedowidzących.
Potrzeby, problemy i rozwiązania
(CVHI – Polska)
5-6 maja 2010
ASP Katowice, ul. Koszarowa 17, sala 007

Seminarium jest drugim spotkaniem z cyklu konferencji CVHI-Polska (Conferences on Assistive Technologies for People with Vision and Hearing Impairments), poświęconych różnym aspektom technologii wspomagających osoby niewidome i słabowidzące. Konferencja prezentuje działania i koncepcje specjalistów różnych dziedzin – projektantów, inżynierów, informatyków, antropologów i pedagogów. Celem seminarium jest stworzenie wspólnej platformy wiedzy dla osób badających potrzeby społeczne i projektujących urządzenia, systemy informatyczne oraz interfejsy przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, dla osób współpracujących ze środowiskiem niepełnosprawnych oraz dla samych użytkowników technologii wspomagających.

Organizator:
Wydawnictwo Naukowe ExMachina

Partnerzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Koordynator:
dr Anna Maj
dr Michał Derda-Nowakowski
Seminarium: „Dostępne projektowanie dla niewidomych i niedowidzących. Potrzeby, problemy i rozwiązania” (CVHI-Polska) 5-6 maja 2010 ASP Katowice, ul. Koszarowa 17, sala 007 Organizator: Wydawnictwo Naukowe ExMachina  Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Program: 5 maja 10:00 - otwarcie konferencji i krótka autoprezentacja uczestników (2-3 min.) 10:30 Hanna Pasterny: Problemy osób niewidomych w poruszaniu się 10:45 Rafał Charłampowicz: Szkolenie jako jeden z etapów przekazywania użytkownikowi urządzenia wspomagającego orientację 11:00 Marion Hersh: Sprzęt komunikacyjny dla głuchoniewidomych 11:30 dyskusja 12:00 przerwa kawowa 12:30 Piotr Skulimowski, Michał Bujacz, Paweł Strumiłło: Model mobilnego systemu do dźwiękowego obrazowania przeszkód w scenie trójwymiarowej 13:00 Jacek Jelonek: Projektowanie systemów wspomagających osoby niepełnosprawne w ujęciu kognitywnym 13:45 dyskusja 14:15 obiad 15:45 Marta Więckowska: Prezentacja prac dyplomowych studentów wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Produkty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 16:00 Wioletta Ciechalska: Książka planszowa dla dzieci niewidomych, niedowidzących i Widzących. Prezentacja dyplomu z pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 16:20 Marta Więckowska: Edukacja dzieci niewidomych: zestaw środków wspierających rozwój poznawczy oraz orientację przestrzenną dzieci niewidomych 16:50 dyskusja 17:20 zakończenie obrad 19:00 wspólne zwiedzanie Katowic i kolacja, ewentualnie koncert w Akademii Muzycznej 6 maja 9:00 Henryk Lubawy: Mowa syntetyczna wykorzystana do obsługi komputera 9:30 Rafał Charłampowicz: Elektroniczne pomoce dla osób niewidomych 10:00 dyskusja 10:30 przerwa kawowa 11:00 Henryk Lubawy: Próba ujednolicenia sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych 11:30 Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski: Dostępność jako problem architektury informacji. Projekt Dostępny Śląsk 12:00 dyskusja 12:30 Marion Hersh: Projekt CVHI, program współpracy polsko-szkockiej i inne możliwości dofinansowania badań i projektów 12:45 dyskusja i analiza możliwości stworzenia wspólnego projektu oraz kontynuacji CVHI 14:00 zakończenie obrad 14:30 obiad

Reklamy