Archiwum dla Marzec 2010

nowe media i multimedia IV KSZ

Lektury do egzaminu:

1. L. Manovich: Język nowych mediów. Przeł. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006 [całość].

2. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem D. de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009 [całość].

3. D. Tapscott, A.D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008 [całość].

Lektury do wykładów:

1. Charakterystyka mediów elektronicznych i obiektów nowomedialnych
L. Manovich: Język nowych mediów. Przeł. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006 [rozdz. 1: Czym są nowe media, s. 79-135].

2. Charakterystyka działań użytkownika nowych mediów
L. Manovich: Język nowych mediów. Przeł. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006 [rozdz. 3: Operacje, s. 202-277].

3. Wyszukiwanie jako podstawowa strategia kulturowa
J. Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski, Warszawa 2006 [rozdz. 7: Ekonomia wyszukiwania, s. 115-140 i rozdz. 8: Wyszukiwanie, prywatność, rząd i zło, s. 141-156].

4. Inteligencja konektywna i interaktywność
D. de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. Przeł. A. Hildebrandt, R. Glegoła. Warszawa 2001 [cz. 1: Interaktywność, s. 29-93].

5. Wikifikacja wiedzy i Web 2.0 jako zjawiska kulturowe
Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem D. de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009 [2 rozdziały: A. Maj: Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood, s. 143-168; oraz P. Rudnicka: Psychologiczne właściwości środowisk Web 2.0, s. 169-186].

6. Wolna kultura jako ideologia społeczeństwa sieciowego i praktyka społeczna
L. Lessig: Wolna kultura. Przekład zbiorowy. WSziP, Warszawa 2005; URL: ], [Wprowadzenie s. 27-40 i cz. 1: Piractwo s. 41-105].

7. Wikinomia i pokolenie Sieci
D. Tapscott, A.D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008 [rozdz. 1: Wikinomia, s. 23-59 i rozdz. 2: Doskonały sztorm, s. 60-102].

8. Dziennikarstwo obywatelskie jako nowe zjawisko komunikacyjne
A. Maj: Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Seria: Edukacja medialna, podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 119-127.

9. Telefon komórkowy, moblogi, kody QR i ubiquitous networked society
A. Maj: Keitai ― marginalia jako sens komunikacji. „Kultura Współczesna” 2008, nr 4 (58), s. 117-127.

10. Rozwój i charakterystyka społeczeństwa sieci i informacjonizmu
M. Castells: Społeczeństwo sieci. Przeł. M. Marody i in. PWN, Warszawa 2008 [rozdz. 5: Kultura rzeczywistej wirtualności, s. 335-380].

Reklamy