Archiwum dla Marzec 2015

Komunikacja masowa

Kultury mediów, I LIC

Bloki tematyczne:

1. Podstawowe terminy i teorie w komunikacji masowej.
2. Wybrane zagadnienia współczesnej komunikacji masowej i kultury popularnej.
3. Geneza i specyfika komunikacyjna mass mediów.

Literatura obowiązkowa:

Allan Stuart: Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków 2008.

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Golka Marian: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa 2008.

Gorman Lyn, McLean David: Media i społeczeństwo. Kraków 2010.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

McCombs Maxwell: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków 2008.
Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:
Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

oraz inne wg wyboru prowadzącego i grupy.

Reklamy

Interpretacja przekazów audiowizualnych

Proponowane tematy zajęć (15h dla specjalności Komunikacja medialna), część komunikologiczna:

1,2 komunikowanie perswazyjne 1: komunikowanie polityczne

– rozwój języka reklamy
– przemiany wizerunku medialnego polityków
– strategie komunikacyjne w polityce

*projekcja: Political Advertisement, reż. Antoni Muntadas, Marshall Reese (USA 2008).

3,4 komunikowanie perswazyjne 2: reklama a publicystyka

– analiza materiałów z poprzednich zajęć (reklama polityczna a inne przekazy perswazyjne)
– historia reklamy i jej rola w dyskursie medialnym
– publicystyka: pomiędzy perswazją a informacją

lektura:
Bo Bergstroem: Komunikacja wizualna. PWN, Warszawa 2010 (r. 5).
Tomasz Goban-Klas: Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Universitas, Kraków 2011 (Skandal czy spektakl?).

*projekcja dodatkowych wybranych materiałów publicystycznych i reklam (lub podanych wcześniej do samodzielnego obejrzenia), propozycje studentów

5,6 komunikowanie informacyjne 1: informacja a infotainment

– dziennik telewizyjny, poetyka newsa, tabloidyzacja mediów
– infotainment, gry informacyjne
– dziennikarstwo oddolne a skandale informacyjne
– analiza komparatystyczna informacji z różnych serwisów informacyjnych

lektura:
Bogost Ian, Ferrari Simon, Schweizer Bobby: Gry informacyjne. Dziennikarstwo epoki cyfrowej. Przeł. J. Gilewicz, Wyd. UJ, Kraków 2012 (r. 1,2).

Allan Stuart: Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków 2008 (r. 5).

*do obejrzenia w grupach: serwisy informacyjne z poprzedniego dnia (TVP, TVP2, TVP Info, TVN, CNBC, Polsat, TVN24, TV TRWAM, Republika TV, CNN, BBC, TV5, ZDF, SAT1, Al Jazeera, etc.)

7,8 komunikowanie informacyjne 2: narracja i kreacja / dialog i konflikt

– różne formy dokumentalne (dokument, reportaż, dokument autobiograficzny, fotografia i film etnograficzny, fotografia wojenna)
– problem etyki w dokumencie i badaniach wizualnych

lektura:
Sarah Pink: Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, WUJ, Kraków 2009 (r. 2).
Grażyna Kędzielawska: Przewodnik dokumentalisty. Podstawy warsztatu. Skrypt. PSFTViT, Łódź 2012 (r. 3-6).

* do obejrzenia na zajęcia: Fotograf wojenny (War Photographer, reż. Christian Frei, USA 2010, dokument o Jamesie Nachtweyu)

* projekcja dodatkowych wybranych materiałów – m.in. fragmenty: Arizona, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1997), Trzynastka, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1996), Takiego pięknego syna urodziłam, reż. Marcin Koszałka, Polska 1999), materiały z CD do Przewodnika dokumentalisty

9,10 komunikowanie interpersonalne 1: język kobiet, język mężczyzn

– różnice w komunikowaniu kobiet i mężczyzn
– proksemika, repertuar gestów, zachowania społeczne

lektura:
Katrin Oppermann, Erika Weber: Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy. GWP, Gdańsk 2000 (r. 1,2).

*do obejrzenia na zajęcia: Kobieta na Marsie, Mężczyzna na Wenus (De l’autre côté du lit) reż. Pascal Pouzadoux, 2010.

11,12 komunikowanie interpersonalne 2: cyborgizacja komunikacji

– komunikowanie człowiek-maszyna, pamięć i samotność
– projektowanie robotów, probem mimesis
– projektowanie relacji, emocji, komunikacji

*do obejrzenia na zajęcia: Mechaniczna miłość (Mechanical Love) reż. Phie Ambo, Finlandia 2007.

13,14 komunikowanie nowomedialne: You Tube i era homecastingu

– You Tube jako nowa telewizja
– podcasty, homecasting i wideoblogi: od amatorstwa do profesjonalizmu

lektura:
Jean Burgess, Joshua Green: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Warszawa 2011. (r. 2, H. Jenkins: Co działo się przed YouTube).
Van Dijk Jose: Telewizja 2.0: You Tube i narodziny nadawania domowego (homecasting). W: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Red. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.


*do obejrzenia na zajęciach: materiały własne wg wyboru studentów

15 zaliczenia

Egzamin (obrona interpretacji wybranego przekazu)
Praca pisemna
dyskusja / debata sprawdzająca
obserwacja weryfikująca

Interfejsy w kulturze

Proponowana tematyka zajęć:

1,2 wstęp
3,4 Pojęcie interfejsu oraz interakcji (HCI)

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 [rozdział 2 – Interfejs].
5,6 Design – projektowanie interfejsów jako powłoka kultury
Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996. (r. 12 – Masowość, szybkość i cyberkultura, 13 – Analogowe i cyfrowe symulacje umysłu, 14 – Powołoka kultury), oraz: *Idem: Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
7,8 Zasady projektowania interfejsów – prawa prostoty
John Maeda: Prawa prostoty, WAIP, Warszawa 2007 (całość).
9,10 Historia interfejsów: interfejsy mechaniczne, tekstowe, graficzne, neuronalne
Piotr Celiński: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu. Monografie FNP, Seria humanistyczna, Wrocaław 2010. (rozdział 2 – Ku interfejsom – ewolucje i remediacje technologii medialnych).
*Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Peter Lunenfeld: Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę?).
11,12 Interfejs a model kognitywny, percepcja i pamięć cyfrowa
Anna Maj: Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
13,14 Interfejsy a narzędzia kreacji, pamięci i kontroli
Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009, (r. Michał Derda-Nowakowski: Interfejsy wiedzy i pamięci. Uwagi o designie; Marcin Składanek: Meta-design. Strategie, narzędzia i wspólnoty kreatywne na przykładzie Processing; Karol Piekarski: Wolność i kontrola w modelu cloud computing).
15,16 Interfejs człowiek-maszyna, cyborgizacja komunikacji
Kevin Warwick: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. “Ethics and Information Technology” 5/2003, p. 131-137. http://gunkelweb.com/coms647/articles/warwick_cyborg_ethics.pdf
*Anna Maj: Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediów. W: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 533-552.
17,18 Dostępność i użyteczność w projektowaniu interfejsów
“Kultura Współczesna” nr 3, 2013 (Anna Maj: Transgresje zmysłów w epoce augmentacji technologicznej. Design for all i assistive technologies. s. 131-140, Michał Derda-Nowakowski: Dostarczyciele kontekstu. Cyborgiczne aspekty komunikacji kulturowej, s. 118-130).
19,20 Ubicomp, bioart, intymność interfejsu, mindware
Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Maciej Oźóg: Perspektywy dialogu nauki i sztuki w pracach Art Oriente Objet i Paula Vanouse’a; Anna Maj: Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją; Michał Derda-Nowakowski: Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury).

21-30 (10h) wykład i warsztaty Storm the Studio 2015 – prowadzenie dr Daniel Riha (Uniwersytet Karola w Pradze)
*spotkania odbędą się w wyznaczonym terminie pod koniec semestru – w blokach kilkugodzinnych, w ciągu 1 tygodnia (pradopodobnie koniec maja-początek czerwca), w CINIBA, zajęcia prowadzone będą w języku angielskim:
21, 22 Lecture: History of Machinima Production, Current Evolution of Machinima Scene. Ludic and Filmic Machinima, Software Tools and their Support of Creativity, Machinima Application as Creative Software.
Workshop: 4 sessions

Workshop focus has been set on production of basic Machinima movie in software Moviestorm.
23,24 Introduction to Moviestorm software application.
25,26 Storyboarding and Project set-up.
27,28 Authoring movie space, actors and actions.
29,30 Authoring composition, Export, Finalization.

Bibliografia do wykładu i warsztatów Storm the Studio:

Lowood, H., High-Performance Play: The Making of Machinima. http://www.stanford.edu/~lowood/Texts/highperformanceplay_finaldraft.pdf accessed 10 August 2010.

Marino, P., 3-D Game-based Filmmaking: The Art of Machinima. Paraglyph Press, 2004.

Mitchell, G. and A. Clarke, ‘Videogame Art: Remixing, Reworking and other Interventions’, in Level Up: Digra Conference Proceedings. 338-349, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands, 2003.

Riha, D. ‘Machinimation Tools and their Impact on Creativity’, in New Media and the Politics of Online Communities. A. Mousoutzanis and D. Riha (ed), 127-136, Inter-Disciplinary Press, Oxford: UK, 2010.

Antropologia mediów 2015

I MU Komunikacja kulturowa

Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne, których zakres (i czas realizacji) ustala prowadzący:

  • Kultura wzrokocentryczna, jej powstanie i konteksty instytucjonalne oraz techniczne
  • Historia antropologii obrazu i socjologii wizualnej w kontekście wynalazków wizualnych
  • Charakterystyka różnych epok medialnych i obrazów
  • Metodologia badań wizualnych
  • Etyka w badaniach wizualnych

laboratoria
1
Andrzej Fidyk: Kiniarze z Kalkuty (projekcja i analiza)
2,3
Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.
4,5
Anna Maj: Media w podróży (fragm. r. 3: Podróż jako gatunek medialny: Podróż medialna)
6,7
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003. (analiza wybranych fragmentów – prezentacje)
8,9
Gillian Rose: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010. (r. 9 – Badania widowni)
10,11
Gillian Rose: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010. (r. 10 – Podejście antropologiczne)
12,13
Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007. (r. 4 – Badania w cyberterenie)
Jean Burgess, Joshua Green: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Wawszawa 2011. (r. 2 – You Tube a media głównego nurtu, oraz: H. Jenkins: Co działo się przed YouTube).
14,15
prezentacje projektów i zaliczenia

wykłady

1,2 Wzrokocentryzm: cz.1 historia patrzenia i fotografii – kolonializm i jego instytucje
3,4 Wzrokocentryzm: cz.2. historia antropologii obrazu
5,6 Wzrokocentryzm i antropologia obrazu – cz. 3. historia socjologii wizualnej
7,8 Media w podróży – narracje: tv & blogi
9,10 Media w podróży – narzędzia: GPS & media mobilne
11,12 Badania wizualne – wybrane problemy (Pink, Kuligowski, Winkin, etc.)
13,14 Etyka i badania wizualne
15 zaliczenia

dyskusja / debata sprawdzająca
projekt
prezentacja ustna lub pisemna lub multimedialna

Lektury:
Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Red. M. Frąckowiak, K. Olechnicki, współpraca M. Krajewski, Wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011.
Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.
Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
Burgess Jean, Green Joshua: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Wawszawa 2011.
Cichocki Piotr: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa. WUW, Warszawa 2012.
Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.
Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.
Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.
Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008.
Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.
Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.
Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.
Rose Gillian: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010.
Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.
Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.
Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.
Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].
Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.