Archiwum dla Październik 2010

Media interaktywne – najbliższe zajęcia

Proszę przeczytać rozdziały: 2 i 3 z książki prof. Kluszczyńskiego Sztuka interaktywna. Oczywiście z takim podziałem na dwie grupy, o jakim mówiliśmy na zajęciach.

Reklamy

Komunikacja kulturowa II – II KSD

1. McLuhan Marshall: Galaktyka Gutenberga. [W:] Wybór tekstów. Warszawa 2001.

2. Rothenbuhler Eric W.: Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Kraków 2003.

3. Levinson Paul: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

4. Postman Neil: Technopol. Warszawa 2004.

5. Urry John: Spojrzenie turysty. Warszawa 2008.

6. Eco Umberto: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996.

7. Clifford James: Kłopoty z kulturą. Warszawa 2000.

8. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

9. Jenkins Henry: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Zachowania komunikacyjne – III LIC KK

1. Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

2. Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

3. Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

4. Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

5. Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

6. Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

7. Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

8. Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

9. Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

10. Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

11. Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

12. Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

13. Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

14. Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

15. Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

16. Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

17. Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

18. Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

19. Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

20. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

21. Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2010.

Media interaktywne – przedmiot do wyboru, V KSD

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006.

Bush Vannevar: As We May Think. “The Atlantic Monthly”, July 1945.

Filiciak Mirosław: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. WAIP, Warszawa 2006.

Hofmokl Justyna: Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa 2009.

Internetowe gatunki dziennikarskie. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Seria: Edukacja medialna, podręcznik akademicki. Warszawa 2010.

Kluszczyński Ryszard W.: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010.

Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Reppesgard Lars: Imperium Google. Warszawa 2009.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Sitarski Piotr: Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Sitarski Piotr: Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Slevin James: Internet i formy związków ludzkich. W: Socjologia codzienności. Red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Znak, Kraków 2008.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008.

Wałaszewski Zbigniew: Interaktywność gier komputerowych. W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Zawojski Piotr: Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.