Archiwum dla Lipiec 2011

Egzamin z kultury multimedialnej KSZ

Oceny z części wykładowej egzaminu z kultury multimedialnej (I termin):

Aneta Janczura 5
Bartłomiej Żelazny 4
Marta Żak 4
Agnieszka Ziętek 3,5
Karolina Zaleśny 3
Martyna Kucza 3

Joanna Siekiera 2
Agnieszka Goleśny 2
Anita Wójcikowska 2
Ewa Krawczyk 2
Martyna Kleszcz 2
Karolina Bugajska 2
Bartosz Kołtoński 2
Magdalena Jasik 2

Przypominam, że egzamin składa się z dwóch części, które trzeba zaliczyć. Podane oceny nie są zatem ocenami końcowymi. Osoby, które nie zaliczyły kolokwium z ćwiczeń, nie dostaną wpisu z przedmiotu, dopóki nie zaliczą części ćwiczeniowej, a zatem: zanim pojawią się Państwo u mnie po wpis we wrześniu, muszą mieć Państwo zaliczenie z ćwiczeń. Pani Copik specjalnie dla Państwa ustaliła trzy dyżury, proszę z nich skorzystać. Ja przewiduję jeden dyżur pod koniec sesji poprawkowej, ok. 20 września (dokładny termin podam na blogu na początku września).

Osoby, które nie zaliczyły części wykładowej będą zdawać we wrześniu ustnie. Tym razem proszę się PORZĄDNIE PRZYGOTOWAĆ. Na egzamin poprawkowy należy przeczytać fragmenty następujących książek (dostępne w czytelniach, bibliotekach i księgarniach):

Tapscott Don: Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. WAiP, Warszawa 2011 (r.3).
Tapscott Don, Williams Anthony D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. WAiP, Warszawa 2008 (r.2 i 3).
Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006 (r.4 i 5).
Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010 (r.3 i 5).

Do tego obowiązują oczywiście notatki z wykładów.

Reklamy