Posts Tagged ‘ zachowania komunikacyjne ’

Zachowania komunikacyjne – lektury na środę

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000, rozdział 1, 5, 6, 7. (proszę się podzielić na dwie równe grupy – jedna czyta rozdziały 1 i 5, druga – 6 i 7).

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007, wstęp i rozdział 1 (wszyscy czytają obie części).

Reklamy

zajęcia styczniowe

Przypominam, że spotykamy się 11 stycznia. Dziś nie ma zajęć, ani dyżuru.

Lektury do najbliższych zajęć:

rok III – Zachowania komunikacyjne – G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji, r. 1 i 2
rok V – Media interaktywne – D. Tapscott: Wikinomia, r. 3 i 4
rok II – Komunikacja kulturowa 2 – H. Jenkins: Kultura konwergencji, wstęp i r. 1

Do zobaczenia!

Zachowania komunikacyjne – III LIC KK

1. Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

2. Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

3. Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

4. Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

5. Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

6. Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

7. Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

8. Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

9. Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

10. Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

11. Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

12. Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

13. Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

14. Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

15. Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

16. Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

17. Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

18. Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

19. Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

20. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

21. Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2010.