Komunikacja masowa

Kultury mediów, I LIC

Bloki tematyczne:

1. Podstawowe terminy i teorie w komunikacji masowej.
2. Wybrane zagadnienia współczesnej komunikacji masowej i kultury popularnej.
3. Geneza i specyfika komunikacyjna mass mediów.

Literatura obowiązkowa:

Allan Stuart: Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków 2008.

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Golka Marian: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa 2008.

Gorman Lyn, McLean David: Media i społeczeństwo. Kraków 2010.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

McCombs Maxwell: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków 2008.
Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:
Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

oraz inne wg wyboru prowadzącego i grupy.

Reklamy
Możliwość komentowania jest wyłączona.