Archiwum dla Luty 2009

komunikacja audiowizualna (nowe media i multimedia)

Arnheim Rudolf: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przeł. J. Mach, Warszawa 1978.

Barthes Roland: Światło obrazu. Przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995.

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski, Warszawa 2006 [rozdz. 7 i 8].

Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie technicznej reprodukcji. W: Idem: Anioł historii. Przeł. H. Orłowski i inni, Poznań 1996.

Benjamin Walter: Mała historia fotografii. W: Idem: Anioł historii…

Brady Mark: Blogging, Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. Chimera Working Paper 2005-02. University of Essex, Colchester 2005; URL: http://www.essex.ac.uk/chimera/content/Pubs/wps/CWP-2005-02-Blogging-in-the-Knowledge-Society-MB.pdf.

Bukatmann Scott: Odlot doskonały. Efekty specjalne a percepcja kalejdoskopowa. W: Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.

Casetti Francesco, Odin Roger: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. Przeł. I. Ostaszewska. W: Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Red. A. Gwóźdź, Kraków 1994.

Castells Manuel: Społeczeństwo sieci. Przeł. M. Marody i in. PWN, Warszawa 2008 [rozdz. 5 i 6].

Czartoryska Urszula: Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk 2002.
Demby Łucja: Wrażenie realności. W: Słownik pojęć filmowych. T. 7, Wrocław 1994, s. 53-88.

Eco Umberto: Semiologia życia codziennego. Przeł. J. Ugniewska, P. Salwa. Czytelnik, Warszawa 1996.

Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.

Filiciak Mirosław: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa 2006 [rozdz. 1 i 2].

Gillmor Dan: We the Media. Grassroots Journalism by the People for the People. O’Reilly Media, Sebastopol 2006. URL: http://www.oreilly.com/catalog/wethemedia.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

Gombrich Ernst: Sztuka i złudzenie. Przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.

Helman Alicja: Obraz. W: Alicja Helman: Słownik pojęć filmowych. T. 6, Wrocław 1994.

Jarecka Urszula: Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmach dokumentalnych z początku i końca XX wieku (kinematograf i Discovery Channel). W: „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998, s. 216-232.

Keen Andrew: Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Gharini. WAiP, Warszawa 2007 [rozdz. 4, 5].

Kerckhove de Derrick: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001 [całość].

Kerckhove de Derrick: Network Art and Virtual Communities. „Parallel Gallery and Journal”, URL: http://www.va.com.au/parallel/x2/journal/derrick_dk/ddk.html.

Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996 [całość].

Kerckhove de Derrick: The Internet Enters Television. A Trojan Horse in the Public Mind. URL: http://www.mcluhan.utoronto.ca/article_internettelevision.htm.

Kluszczyński Ryszard: Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa 1999.

Koskela Inka, Arminen Ilkka: Attractiveness and Responsiveness of Moblogs. „Observatorio (OBS*) Journal” 2007, no 3, s. 73-91; URL: http://www.obs.obercom.pt/index.php/obs/article/viewFile/154/111.

Leśnicki Zbigniew: Panorama europejska jako fenomen kulturowy oraz historia ośmiu panoram polskich. Warszawa 1999.

Lessig Lawrence: Wolna kultura. Przekład zbiorowy. WSziP, Warszawa 2005. URL: http://www.wolnakultura.org/ksiazka.html [wprowadzenie i cz. 1. — rozdz.1-5].

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.

Metamorfozy ciała. Red. D. Czaja, Warszawa 1999.

Michałowska Marianna: Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii. Kraków 2004.

Mitchell Timothy: Egipt na wystawie świata. Przeł. E. Klekot, Warszawa 2001.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red. M. Hopfinger Warszawa 2005.

O’Reilly Tim: What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. „O’Reilly News”, 30 September 2005; URL: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.

Paulussen Steve, Heinonen Ari, Domingo David, Quandt Thorsten: Doing It Together: Citizen Participation In The Professional. News Making Process. “Observatorio (OBS*) Journal” 2007, no. 3, s. 131-154; URL: http://www.obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/148/107.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Przeł. E. Klekot, Warszawa 2003.

Sontag Susan: O fotografii. Przeł. S. Magala, Warszawa 1986.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

Virilio Paul: Maszyna widzenia. W: Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2001.

Wieczorkiewicz Anna: Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000.

Wieczorkiewicz Anna: W stronę estetyki podróżniczego smaku. W: Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2004.

Reklamy

antropologia mediów

Appadurai Arjun: Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.

Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.

Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.

Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.

Herz Jessie Cameron: Wędrówki po Internecie. Przeł. P. Sitarski. Wyd. Zysk i Ska, Poznań 1999.

Hofmokl Justyna: internet jako nowe dobro wspólne. WAiP, Warszawa 2008.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008.

Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.

Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Sulima Roch: Antropologia codzienności. WUJ, Kraków 2000.

Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.

Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.

Wieczorkiewicz Anna: Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Universitas, Kraków 2008.

Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.

Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].

Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.

edukacja medialna

Bard Alexander, Soderqvist Jan: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. WAiP, Warszawa 2006.

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006.

Bush Vannevar: As We May Think. “The Atlantic Monthly”, July 1945; URL: http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush.

Castells Manuel: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.

Chmielewska-Łuczak Dorota, Smejlis Tomasz: Komunikacja w świecie gier komputerowych. W: Język @ multimedia. red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko. Wyd. DSWE TWP, Wrocław 2005.

Filiciak Mirosław: Użytkownik jako producent. Ku genealogii nowych mediów. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Filiciak Mirosław: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. WAIP, Warszawa 2006.

Kamińska Magdalena: Zjawisko digitalnego gender-switching, czyli rodzajowy dymorfizm jako żródło cierpień i telematyczna anestezja. W: Umysł — Ciało — Sieć. red. E. Stawowczyk-Tsalawoura, W. Chyła. Wyd. UAM, Poznań 2005.

Kluszczyński Ryszard W.: Net art — nowe terytorium sztuki. W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Lessig Lawrence: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005. URL: www.wolnakultura.org/ksiazka.html.

Levinson Paul: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. MUZA, Warszawa 1999.

Miczka Tadeusz: Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów. W: Internet — społeczeństwo informacyjne — kultura. Red. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk. Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, Tychy 2006.

Nodzyńska Małgorzata: Wizualizacja procesów przyrodniczych w portalach edukacyjnycha jej wpływ na mikrowyobrażenia uczniów o mikroświecie. W: Język @ multimedia. red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko. Wyd. DSWE TWP, Wrocław 2005.

Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Wyd. PWSZ, Elbląg 2004.
Ogonowska Agnieszka: Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków 2003.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Reeves Byron, Nass Clifford: Media i ludzie. PIW, Warszawa 2000.

Sitarski Piotr: Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Sitarski Piotr: Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Slevin James: Internet i formy związków ludzkich. W: Socjologia codzienności. Red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Znak, Kraków 2008.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008.

Wałaszewski Zbigniew: Interaktywność gier komputerowych. W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Zawojski Piotr: Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

nowe media i multimedia

1. Blogowanie i moblogowanie jako zjawisko komunikacyjne

Brady Mark: Blogging, Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. Chimera Working Paper 2005-02. University of Essex, Colchester 2005; URL: www.essex.ac.uk

Koskela Inka, Arminen Ilkka: Attractiveness and Responsiveness of Moblogs. „Observatorio (OBS*) Journal” 2007, no 3, s. 73-91; URL: http://www.obs.obercom.pt

2. Wyszukiwanie jako strategia kulturowa

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski, Warszawa 2006 [rozdz. 7 i 8].

3. Determinizm technologiczny, cz. 1.

Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996 [całość].

Kerckhove de Derrick: The Internet Enters Television. A Trojan Horse in the Public Mind. URL: http://www.mcluhan.utoronto.ca

4. Determinizm technologiczny, cz. 2.

Kerckhove de Derrick: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001 [całość].

Kerckhove de Derrick: Network Art and Virtual Communities. „Parallel Gallery and Journal”, URL: http://www.va.com.au/parallel

5. Web 2.0 i dziennikarstwo obywatelskie jako zjawisko kulturowe

Gillmor Dan: We the Media. Grassroots Journalism by the People for the People. O’Reilly Media, Sebastopol 2006. URL: http://www.oreilly.com

O’Reilly Tim: What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. „O’Reilly News”, 30 September 2005; URL: http://www.oreillynet.com

Paulussen Steve, Heinonen Ari, Domingo David, Quandt Thorsten: Doing It Together: Citizen Participation In The Professional. News Making Process. “Observatorio (OBS*) Journal” 2007, no. 3, s. 131-154; URL: http://www.obs.obercom.pt

6. Wolna kultura jako ideologia społeczeństwa sieciowego i praktyka społeczna

Lessig Lawrence: Wolna kultura. Przekład zbiorowy. WSziP, Warszawa 2005 [wprowadzenie i cz. 1. — rozdz.1-5]; URL: http://www.wolnakultura.org

Keen Andrew: Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Gharini. WAiP, Warszawa 2007 [rozdz. 4 i 5].

7. Społeczeństwo sieci, społeczeństwo interaktywne, miasto usieciowione

Castells Manuel: Społeczeństwo sieci. Przeł. M. Marody i in. PWN, Warszawa 2008 [rozdz. 5 i 6].

8. Homo internetus czy homo ludens?

Filiciak Mirosław: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa 2006 [rozdz. 1 i 2].

kultura multimedialna

Estetyka wirtualności. Red. M. Ostrowicki. Universitas, Kraków 2005.

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

Goban-Klas Tomasz: Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Kraków 2001.

de Kerckhove Derrick: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.

de Kerckhove Derrick: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warszawa 1996.

Kluszczyński Ryszard: Film — Wideo — Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Kluszczyński Ryszard: Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce. Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Kluszczyński Ryszard: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Lessig Lawrence: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005. URL: www.wolnakultura.org/ksiazka.html.

Liternet. Literatura i internet. Red. P. Marecki. Rabid, Kraków 2002.

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Negroponte Nicholas: Cyfrowe życie. Przeł. M. Łakomy. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

Ostrowicki Michał: Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki. Universitas, Kraków 2006.

Re: internet – społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008.

komunikacja audiowizualna

Arnheim Rudolf: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przeł. J. Mach, Warszawa 1978.

Barthes Roland: Światło obrazu. Przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995.

Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie technicznej reprodukcji, [w:] Idem: Anioł historii. Przeł. H. Orłowski i inni, Poznań 1996.

Benjamin Walter: Mała historia fotografii, [w:] Idem: Anioł historii…

Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? [w:] Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora, Warszawa 1999.

Bukatmann Scott: Odlot doskonały. Efekty specjalne a percepcja kalejdoskopowa, [w:] Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.

Casetti Francesco, Odin Roger: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. Przeł. I. Ostaszewska [w:] Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Red. A. Gwóźdź, Kraków 1994.

Czartoryska Urszula: Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk 2002.
Demby Łucja: Wrażenie realności, [w:] Słownik pojęć filmowych. T. 7, Wrocław 1994, s. 53-88.

Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.
Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Warszawa 1998.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

Gombrich Ernst: Sztuka i złudzenie. Przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.

Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. [w:] Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Toruń 2003.

Helman Alicja: Obraz, [w:] Alicja Helman: Słownik pojęć filmowych. T. 6, Wrocław 1994.

Herz Jessie Cameron: Wędrówki po Internecie. Przeł. P. Sitarski, Poznań 1999.

Jarecka Urszula: Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmach dokumentalnych z początku i końca XX wieku (kinematograf i Discovery Channel), [w:] „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998, s. 216-232.

Kluszczyński Ryszard: Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa 1999.

Leśnicki Zbigniew: Panorama europejska jako fenomen kulturowy oraz historia ośmiu panoram polskich. Warszawa 1999.

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.
Metamorfozy ciała. Red. D. Czaja, Warszawa 1999.

Michałowska Marianna: Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii. Kraków 2004.

Mitchell Timothy: Egipt na wystawie świata. Przeł. E. Klekot, Warszawa 2001.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red. M. Hopfinger Warszawa 2005.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Toruń 2003.

Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Przeł. E. Klekot, Warszawa 2003.

Sontag Susan: O fotografii. Przeł. S. Magala, Warszawa 1986.

Sulima Roch: Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji, [w:] Idem: Antropologia codzienności. Kraków 2000.

Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2005.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.

Virilio Paul: Maszyna widzenia, [w:] Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2001.

Wieczorkiewicz Anna: Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000.

Wieczorkiewicz Anna: W stronę estetyki podróżniczego smaku. [w:] Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2004.

Wieczorkiewicz Anna: Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Universitas, Kraków 2008.

Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].

Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.