Posts Tagged ‘ kultura multimedialna ’

egzamin z kultury multimedialnej KSZ – oceny

Oto oceny z części wykładowej egzaminu (przypominam, że ostateczna ocena jest średnią z kolokwium i egzaminu). Jeśli mają Państwo wpisy z ćwiczeń, możemy się spotkać np. w sobotę o 10:00 (proszę jednak o uprzedni kontakt i potwierdzenie, kto chce zaliczenie już teraz, a kto może dostać je we wrześniu; mogą też Państwo porozumieć się między sobą i np. jedna osoba może przyjść ze wszystkimi indeksami – o ile mają Państwo wpisy z ćwiczeń):

Barbara Prudlik 5
Anna Kupiec 4,5
Tomasz Zgliński 4,5
Renata Lutyńska 4
Natalia Janota 3
Beata Pąchalska 3
Iwona Matelska 3

Panie Magdalena Skorupa i Małgorzata Dobrowolska, jeśli chcą dostać ocenę pozytywną, muszą się do mnie zgłosić mailowo i dokonać komputerowej transkrypcji własnych egzaminów, gdyż prace są totalnie nieczytelne. Proszę o kontakt, prześlę Paniom skany i po uzyskaniu transkrypcji, wystawię oceny.

Poniższe osoby otrzymały ocenę negatywną i muszą się stawić we wrześniu na poprawkę (egzamin ustny, termin 22 września o godz. 11:00, pok. 501 lub 207a – gdyby zaszła jakaś zmiana, będę Państwa informować mailowo). Proszę przygotować się zarówno z tematów wykładów, jak i z lektur, które obowiązywały na egzaminie pisemnym. Zapraszam na wrzesień następujące osoby:

Urszula Ciempa
Małgorzata Konopka
Damian Fiołek
Karolina Jurkiewicz
Wanda Kulawik

Przypominam, że aby otrzymać ocenę z egzaminu do indeksu i USOS-a, trzeba mieć zaliczone obie części – ćwiczenia i wykłady.

Reklamy

kultura multimedialna – egzamin dla II KSZ

Przypominam o liście obowiązkowej lektur do egzaminu:

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001 (rozdziały 3, 4, 11, 12).

Lawrence Lessig: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005 (część Piractwo + licencje CC z Sieci) .

Lev Manovich: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006  (rozdziały 1, 2, 3).

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008 (rozdziały 1, 3, 4, 5).

John Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006 (rozdziały 7, 8).

Dodatkowo obowiązuje oczywiście zakres tematyczny poruszany na wykładach [tu pomocne będą notatki z wykładów, lektury (np. Cyfrowa dorosłość Tapscotta, rozdział o cechach pokolenia Sieci) oraz niektóre artykuły na blogu (np. o wikifikacji, paratekstualności czy planecie Google)]. Osobno zaliczają Państwo zakres ćwiczeń. Przypominam, że do zaliczenia przedmiotu konieczne są obie części egzaminu. Zapraszam na egzamin również te osoby, które nie zaliczą kolokwium na czas. Termin egzaminu pisemnego ustaliliśmy na 24 czerwca, o godz. 12:00 w sali 208.

kultura multimedialna 2012 – lektury

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.

Lawrence Lessig: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005.

Lev Manovich: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

John Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006.

Manuel Castells: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.

Kody McLuhana. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Ryszard Kluszczyński: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Ryszard Kluszczyński: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Anna Maj: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010.

kultura multimedialna – Wizje przyszłości: Rewolucja inteligencji

Film „Rewolucja inteligencji” to pierwsza część serii „Wizje przyszłości” zrealizowanej przez Michio Kaku, wybitnego fizyka i popularyzatora nauki, współpracującego od lat z BBC. Zachęcam do lektury jego książek i oglądania również innych filmów. Na zajęciach omówimy koncepcje i przykłady zawarte w „Rewolucji inteligencji”. Przy okazji przypominam o lekturze książki Lva Manovicha („Język nowych mediów” – rozdziały 1 i 3).

Wizje przyszłości – Rewolucja inteligencji

Kultura multimedialna

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

de Kerckhove Derrick: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.

Lessig Lawrence: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005 [URL: http://www.futrega.org/wk/].

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Tapscott Don, Williams Anthony D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Kody McLuhana. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Bard Alexander, Soderqvist Jan: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.

de Kerckhove Derrick: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warszawa 1996.

Kluszczyński Ryszard: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Kluszczyński Ryszard: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008

nowy termin egzaminów poprawkowych i dyżurów

Zgodnie z Państwa sugestią zmieniłam terminy egzaminów poprawkowych na wcześniejsze:

Egzamin poprawkowy II KSZ – kultura multimedialna 24.09. godz. 18:00, s. 501
Uwaga! Wszyscy zdający muszą wcześniej zaliczyć część egzaminu u prowadzących ćwiczenia (mgr Justyna Kucharska – Uwaga! dyżur przeniesiony na 21.09.; mgr Matylda Sęk – Uwaga! dodatkowy dyżur 24.09., godz. 15:45-16:15)

Egzamin poprawkowy III KSZ – komunikacja audiowizualna 24.09. godz. 17:00, s. 501

Dyżury w sesji poprawkowej 28.09. i 30.09. godz. 12:00-13:00

W związku ze zmianami odwołane zostają egzaminy w dniu 26.09.
Zapraszam
AM

Egzamin – Kultura multimedialna II KSZ 3 gr.

Szanowni Państwo!

Oto oceny ostateczne z egzaminu. Wszystkich zapraszam po wpisy w sobotę 6 czerwca o 12:30 do p. 501. Najpierw proszę się zgłosić do mgr Sęk do 207a (od 12:00) po wpisy z ćwiczeń.

Adam Wierzchołek 5
Szymon Konsek 4
Anna Bara 3+
Kamila Zamkowska 3+
Katarzyna Drozdowska 3+
Tomasz Spodymek 3
Marta Grabara 3
Izabela Tomaszewska 3

Panie Barbara Szymańska i Joanna Targosz zaliczyły część egzaminu dotyczącą wykładów (ocena 4), jednak muszą zaliczyć materiał z ćwiczeń (ocena 2) u mgr Sęk; powinny Panie to zrobić 6 czerwca o godz. 12:00.

Pani Ewa Czaja nie zaliczyła obydwu części – proszę się przygotować na zdawanie materiału z wykładów (6 czerwca u mnie w 501 od 12:30) oraz ćwiczeń (6 czerwca w 207a u mgr Sęk od 12:00). Proszę zacząć od ćwiczeń.

Drugi termin obowiązuje również osoby, które z różnych powodów nie pisały kolokwium – 6 czerwca 2009, godz. 12:30 (zaraz po wpisach). Egzamin ustny; trzeba zaliczyć obydwie części – u mnie zaliczają Państwo wykłady, u prowadzących ćwiczenia resztę materiału. Zarówno mgr Kucharska, jak i mgr Sęk są do Państwa dyspozycji 6 czerwca (mgr Justyna Kucharska w godzianach 10:00-11:00, mgr Matylda Sęk w godzinach 12:00-13:00).