Posts Tagged ‘ kulturoznawstwo II LIC SD ’

kultura multimedialna – Wizje przyszłości: Rewolucja inteligencji

Film „Rewolucja inteligencji” to pierwsza część serii „Wizje przyszłości” zrealizowanej przez Michio Kaku, wybitnego fizyka i popularyzatora nauki, współpracującego od lat z BBC. Zachęcam do lektury jego książek i oglądania również innych filmów. Na zajęciach omówimy koncepcje i przykłady zawarte w „Rewolucji inteligencji”. Przy okazji przypominam o lekturze książki Lva Manovicha („Język nowych mediów” – rozdziały 1 i 3).

Wizje przyszłości – Rewolucja inteligencji

Reklamy

Komunikacja multimedialna

Lektury obowiązkowe (do egzaminu):

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem D. de Kerckhove. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

de Kerckhove Derrick: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. Przeł. A. Hildebrandt. Mikom, Warszawa 2001.

Lessig Lawrence: Wolna kultura. Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005 [URL: http://www.wolnakultura.org/ksiazka.html].

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008.

Lektury uzupełniające:

Tapscott Don, Williams Anthony D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Bard Alexander, Soderqvist Jan: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.

de Kerckhove Derrick: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warszawa 1996.

Kluszczyński Ryszard: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Kluszczyński Ryszard: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Edukacja medialna

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. Warszawa 2006.

Hofmokl Justyna: Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa 2009.

Internetowe gatunki dziennikarskie. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Seria: Edukacja medialna, podręcznik akademicki. Warszawa 2010.

Jenkins Henry: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. Warszawa 2006.

Reppesgard Lars: Imperium Google. Warszawa 2009.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, lektury są uzupełnieniem ćwiczeń.