Archive for the ‘ sylabusy ’ Category

Komunikacja masowa

Kultury mediów, I LIC

Bloki tematyczne:

1. Podstawowe terminy i teorie w komunikacji masowej.
2. Wybrane zagadnienia współczesnej komunikacji masowej i kultury popularnej.
3. Geneza i specyfika komunikacyjna mass mediów.

Literatura obowiązkowa:

Allan Stuart: Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków 2008.

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Golka Marian: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa 2008.

Gorman Lyn, McLean David: Media i społeczeństwo. Kraków 2010.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

McCombs Maxwell: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków 2008.
Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:
Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

oraz inne wg wyboru prowadzącego i grupy.

Reklamy

Interpretacja przekazów audiowizualnych

Proponowane tematy zajęć (15h dla specjalności Komunikacja medialna), część komunikologiczna:

1,2 komunikowanie perswazyjne 1: komunikowanie polityczne

– rozwój języka reklamy
– przemiany wizerunku medialnego polityków
– strategie komunikacyjne w polityce

*projekcja: Political Advertisement, reż. Antoni Muntadas, Marshall Reese (USA 2008).

3,4 komunikowanie perswazyjne 2: reklama a publicystyka

– analiza materiałów z poprzednich zajęć (reklama polityczna a inne przekazy perswazyjne)
– historia reklamy i jej rola w dyskursie medialnym
– publicystyka: pomiędzy perswazją a informacją

lektura:
Bo Bergstroem: Komunikacja wizualna. PWN, Warszawa 2010 (r. 5).
Tomasz Goban-Klas: Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Universitas, Kraków 2011 (Skandal czy spektakl?).

*projekcja dodatkowych wybranych materiałów publicystycznych i reklam (lub podanych wcześniej do samodzielnego obejrzenia), propozycje studentów

5,6 komunikowanie informacyjne 1: informacja a infotainment

– dziennik telewizyjny, poetyka newsa, tabloidyzacja mediów
– infotainment, gry informacyjne
– dziennikarstwo oddolne a skandale informacyjne
– analiza komparatystyczna informacji z różnych serwisów informacyjnych

lektura:
Bogost Ian, Ferrari Simon, Schweizer Bobby: Gry informacyjne. Dziennikarstwo epoki cyfrowej. Przeł. J. Gilewicz, Wyd. UJ, Kraków 2012 (r. 1,2).

Allan Stuart: Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków 2008 (r. 5).

*do obejrzenia w grupach: serwisy informacyjne z poprzedniego dnia (TVP, TVP2, TVP Info, TVN, CNBC, Polsat, TVN24, TV TRWAM, Republika TV, CNN, BBC, TV5, ZDF, SAT1, Al Jazeera, etc.)

7,8 komunikowanie informacyjne 2: narracja i kreacja / dialog i konflikt

– różne formy dokumentalne (dokument, reportaż, dokument autobiograficzny, fotografia i film etnograficzny, fotografia wojenna)
– problem etyki w dokumencie i badaniach wizualnych

lektura:
Sarah Pink: Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, WUJ, Kraków 2009 (r. 2).
Grażyna Kędzielawska: Przewodnik dokumentalisty. Podstawy warsztatu. Skrypt. PSFTViT, Łódź 2012 (r. 3-6).

* do obejrzenia na zajęcia: Fotograf wojenny (War Photographer, reż. Christian Frei, USA 2010, dokument o Jamesie Nachtweyu)

* projekcja dodatkowych wybranych materiałów – m.in. fragmenty: Arizona, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1997), Trzynastka, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1996), Takiego pięknego syna urodziłam, reż. Marcin Koszałka, Polska 1999), materiały z CD do Przewodnika dokumentalisty

9,10 komunikowanie interpersonalne 1: język kobiet, język mężczyzn

– różnice w komunikowaniu kobiet i mężczyzn
– proksemika, repertuar gestów, zachowania społeczne

lektura:
Katrin Oppermann, Erika Weber: Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy. GWP, Gdańsk 2000 (r. 1,2).

*do obejrzenia na zajęcia: Kobieta na Marsie, Mężczyzna na Wenus (De l’autre côté du lit) reż. Pascal Pouzadoux, 2010.

11,12 komunikowanie interpersonalne 2: cyborgizacja komunikacji

– komunikowanie człowiek-maszyna, pamięć i samotność
– projektowanie robotów, probem mimesis
– projektowanie relacji, emocji, komunikacji

*do obejrzenia na zajęcia: Mechaniczna miłość (Mechanical Love) reż. Phie Ambo, Finlandia 2007.

13,14 komunikowanie nowomedialne: You Tube i era homecastingu

– You Tube jako nowa telewizja
– podcasty, homecasting i wideoblogi: od amatorstwa do profesjonalizmu

lektura:
Jean Burgess, Joshua Green: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Warszawa 2011. (r. 2, H. Jenkins: Co działo się przed YouTube).
Van Dijk Jose: Telewizja 2.0: You Tube i narodziny nadawania domowego (homecasting). W: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Red. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.


*do obejrzenia na zajęciach: materiały własne wg wyboru studentów

15 zaliczenia

Egzamin (obrona interpretacji wybranego przekazu)
Praca pisemna
dyskusja / debata sprawdzająca
obserwacja weryfikująca

Interfejsy w kulturze

Proponowana tematyka zajęć:

1,2 wstęp
3,4 Pojęcie interfejsu oraz interakcji (HCI)

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 [rozdział 2 – Interfejs].
5,6 Design – projektowanie interfejsów jako powłoka kultury
Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996. (r. 12 – Masowość, szybkość i cyberkultura, 13 – Analogowe i cyfrowe symulacje umysłu, 14 – Powołoka kultury), oraz: *Idem: Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
7,8 Zasady projektowania interfejsów – prawa prostoty
John Maeda: Prawa prostoty, WAIP, Warszawa 2007 (całość).
9,10 Historia interfejsów: interfejsy mechaniczne, tekstowe, graficzne, neuronalne
Piotr Celiński: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu. Monografie FNP, Seria humanistyczna, Wrocaław 2010. (rozdział 2 – Ku interfejsom – ewolucje i remediacje technologii medialnych).
*Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Peter Lunenfeld: Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę?).
11,12 Interfejs a model kognitywny, percepcja i pamięć cyfrowa
Anna Maj: Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
13,14 Interfejsy a narzędzia kreacji, pamięci i kontroli
Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009, (r. Michał Derda-Nowakowski: Interfejsy wiedzy i pamięci. Uwagi o designie; Marcin Składanek: Meta-design. Strategie, narzędzia i wspólnoty kreatywne na przykładzie Processing; Karol Piekarski: Wolność i kontrola w modelu cloud computing).
15,16 Interfejs człowiek-maszyna, cyborgizacja komunikacji
Kevin Warwick: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. “Ethics and Information Technology” 5/2003, p. 131-137. http://gunkelweb.com/coms647/articles/warwick_cyborg_ethics.pdf
*Anna Maj: Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediów. W: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 533-552.
17,18 Dostępność i użyteczność w projektowaniu interfejsów
“Kultura Współczesna” nr 3, 2013 (Anna Maj: Transgresje zmysłów w epoce augmentacji technologicznej. Design for all i assistive technologies. s. 131-140, Michał Derda-Nowakowski: Dostarczyciele kontekstu. Cyborgiczne aspekty komunikacji kulturowej, s. 118-130).
19,20 Ubicomp, bioart, intymność interfejsu, mindware
Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Maciej Oźóg: Perspektywy dialogu nauki i sztuki w pracach Art Oriente Objet i Paula Vanouse’a; Anna Maj: Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją; Michał Derda-Nowakowski: Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury).

21-30 (10h) wykład i warsztaty Storm the Studio 2015 – prowadzenie dr Daniel Riha (Uniwersytet Karola w Pradze)
*spotkania odbędą się w wyznaczonym terminie pod koniec semestru – w blokach kilkugodzinnych, w ciągu 1 tygodnia (pradopodobnie koniec maja-początek czerwca), w CINIBA, zajęcia prowadzone będą w języku angielskim:
21, 22 Lecture: History of Machinima Production, Current Evolution of Machinima Scene. Ludic and Filmic Machinima, Software Tools and their Support of Creativity, Machinima Application as Creative Software.
Workshop: 4 sessions

Workshop focus has been set on production of basic Machinima movie in software Moviestorm.
23,24 Introduction to Moviestorm software application.
25,26 Storyboarding and Project set-up.
27,28 Authoring movie space, actors and actions.
29,30 Authoring composition, Export, Finalization.

Bibliografia do wykładu i warsztatów Storm the Studio:

Lowood, H., High-Performance Play: The Making of Machinima. http://www.stanford.edu/~lowood/Texts/highperformanceplay_finaldraft.pdf accessed 10 August 2010.

Marino, P., 3-D Game-based Filmmaking: The Art of Machinima. Paraglyph Press, 2004.

Mitchell, G. and A. Clarke, ‘Videogame Art: Remixing, Reworking and other Interventions’, in Level Up: Digra Conference Proceedings. 338-349, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands, 2003.

Riha, D. ‘Machinimation Tools and their Impact on Creativity’, in New Media and the Politics of Online Communities. A. Mousoutzanis and D. Riha (ed), 127-136, Inter-Disciplinary Press, Oxford: UK, 2010.

Antropologia mediów 2015

I MU Komunikacja kulturowa

Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne, których zakres (i czas realizacji) ustala prowadzący:

  • Kultura wzrokocentryczna, jej powstanie i konteksty instytucjonalne oraz techniczne
  • Historia antropologii obrazu i socjologii wizualnej w kontekście wynalazków wizualnych
  • Charakterystyka różnych epok medialnych i obrazów
  • Metodologia badań wizualnych
  • Etyka w badaniach wizualnych

laboratoria
1
Andrzej Fidyk: Kiniarze z Kalkuty (projekcja i analiza)
2,3
Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.
4,5
Anna Maj: Media w podróży (fragm. r. 3: Podróż jako gatunek medialny: Podróż medialna)
6,7
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003. (analiza wybranych fragmentów – prezentacje)
8,9
Gillian Rose: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010. (r. 9 – Badania widowni)
10,11
Gillian Rose: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010. (r. 10 – Podejście antropologiczne)
12,13
Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007. (r. 4 – Badania w cyberterenie)
Jean Burgess, Joshua Green: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Wawszawa 2011. (r. 2 – You Tube a media głównego nurtu, oraz: H. Jenkins: Co działo się przed YouTube).
14,15
prezentacje projektów i zaliczenia

wykłady

1,2 Wzrokocentryzm: cz.1 historia patrzenia i fotografii – kolonializm i jego instytucje
3,4 Wzrokocentryzm: cz.2. historia antropologii obrazu
5,6 Wzrokocentryzm i antropologia obrazu – cz. 3. historia socjologii wizualnej
7,8 Media w podróży – narracje: tv & blogi
9,10 Media w podróży – narzędzia: GPS & media mobilne
11,12 Badania wizualne – wybrane problemy (Pink, Kuligowski, Winkin, etc.)
13,14 Etyka i badania wizualne
15 zaliczenia

dyskusja / debata sprawdzająca
projekt
prezentacja ustna lub pisemna lub multimedialna

Lektury:
Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów. Red. M. Frąckowiak, K. Olechnicki, współpraca M. Krajewski, Wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011.
Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.
Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
Burgess Jean, Green Joshua: You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. PWN, Wawszawa 2011.
Cichocki Piotr: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa. WUW, Warszawa 2012.
Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.
Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.
Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.
Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008.
Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.
Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.
Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.
Rose Gillian: Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. PWN, Warszawa 2010.
Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.
Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.
Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.
Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].
Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.

Komunikacja audiowizualna – nowe media i multimedia 2014

1. Semiotyka obrazu fotograficznego – zarys historii fotografii jako medium
Lektura obowiązkowa:
Barthes Roland: Światło obrazu. Przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995.
Lektury uzupełniająca:
Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie technicznej reprodukcji. W: Idem: Anioł historii. Przeł. H. Orłowski i inni, Poznań 1996.
Benjamin Walter: Mała historia fotografii. W: Idem: Anioł historii…

2. Obrazy obiektywowe i bezobiektywowe – malarstwo renesansowe, perspektywa geometryczna, kartografia, camera obscura, camera lucida, laterna magica, fotografia
Lektura obowiązkowa:
Michałowska Marianna: Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii. Kraków 2004.
Lektury uzupełniające:
Czartoryska Urszula: Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk 2002.
Sontag Susan: O fotografii. Przeł. S. Magala, Warszawa 1986.

3. Kultura wzrokocentryczna – problemy wiedzy i władzy, teorie realizmu i konwencji
Kontrakt rysownika – reż. Peter Greenaway (projekcja filmu i analiza)
Lektura obowiązkowa:
Terence Wright: Teorie realizmu i konwencji. „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.

4. Obraz dokumentalny, narracja filmowa i telewizyjna, paleo- i neotelewizja
Lektura obowiązkowa:
Jarecka Urszula: Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmach dokumentalnych z początku i końca XX wieku (kinematograf i Discovery Channel). W: „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998, s. 216-232.
Lektury uzupełniające:
Casetti Francesco, Odin Roger: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. Przeł. I. Ostaszewska. W: Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Red. A. Gwóźdź, Kraków 1994.
Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

5. Język nowych mediów – cechy nowych mediów, interfejsy, operacje
Lektura obowiązkowa:
Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 [rozdziały 1-3].

6. Język nowych mediów – iluzje, formy
Lektura obowiązkowa:
Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 [rozdziały 4-5].

7. Rzeczywistość wirtualna i immersja, kino cyfrowe
Lektura obowiązkowa:
Nowe media. Wprowadzenie. Red. Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly. Wyd. UJ, Kraków 2009 [rozdział 2].
Lektury uzupełniające:
Bukatmann Scott: Odlot doskonały. Efekty specjalne a percepcja kalejdoskopowa. W: Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.
Virilio Paul: Maszyna widzenia. W: Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2001.

8. Ekonomia kultury sieci – Web 2.0, sieci społecznościowe i życie w interfejsie
Lektura obowiązkowa:
Nowe media. Wprowadzenie. Red. Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly. Wyd. UJ, Kraków 2009 [rozdział 3].
Lektury uzupełniające:
“Nowe Media” nr 1 i 2 / 2012.

9. Blogosfera i dziennikarstwo uczestniczące a problemy cyberdemokracji
Lektura obowiązkowa:
Castells Manuel: Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Przeł. O. Siara. PWN, Warszawa 2013 [rozdziały 1-2].
Lektury uzupełniające:
Van Dijk Jose: Telewizja 2.0: You Tube i narodziny nadawania domowego (homecasting). W: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. red. Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
Brady Mark: Blogging, Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. Chimera Working Paper 2005-02. University of Essex, Colchester 2005.
“Nowe Media” nr 3 i 4 / 2012.

10. Media w podróży – Travel 2.0 i media mobilne
Lektura obowiązkowa:
Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010 [rozdział 5].
Lektury uzupełniające:
Castells Manuel: Społeczeństwo sieci. Przeł. M. Marody i in. PWN, Warszawa 2008 [rozdz. 5 i 6].
Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.
Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

11. Googlizacja kultury i spojrzenia – wyszukiwanie jako czynność kulturowa, nowa kartografia i jej znaczenie polityczne, ekonomiczne i kulturowe
Lektura obowiązkowa:
Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski, Warszawa 2006 [rozdz. 7 i 8].
Lektury uzupełniające:
Maj Anna: Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
Reppesgaard Lars: Imperium Google. Przeł. P. Sadurska. Wyd. BC.edu, Warszawa 2009.

12. Wolna kultura – ewolucja pojęcia wolności i własności intelektualnej, piractwo a kultura otwartości
Lektura obowiązkowa:
Lessig Lawrence: Wolna kultura. Przekład zbiorowy. WSziP, Warszawa 2005 [wprowadzenie i cz. 1. — rozdz.1-5].
Lektury uzupełniające:
Keen Andrew: Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Gharini. WAiP, Warszawa 2007 [rozdz. 4, 5].
Wokół mediów ery Web 2.0. Red. Bohdan Jung, Wyd. WAiP, Warszawa 2010.

13. Sztuka nowych mediów – interaktywność jako podstawa relacji człowiek – maszyna
Lektura obowiązkowa:
Kluszczyński Ryszard: Sztuka interaktywna. Wyd. WAiP, Warszawa 2010 [rozdział 5].
Lektury uzupełniające:
Kluszczyński Ryszard: Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa 1999.
Kerckhove de Derrick: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

14. Homo ludens XXI wieku – gry komputerowe jako gatunek nowomedialny (geneza i charakterystyka)
Lektura obowiązkowa:
Filiciak Mirosław: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa 2006 [rozdz. 1 i 2].
Lektury uzupełniające:
Bogost Ian, Ferrari Simon, Schweizer Bobby: Gry informacyjne. Dziennikarstwo epoki cyfrowej. Przeł. J. Gilewicz, Wyd. UJ, Kraków 2012.
Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

15. Ewolucja spojrzenia – złudzenie, iluzja, wrażenie realności
Lektura obowiązkowa:
Gombrich Ernst: Sztuka i złudzenie. Przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.
Lektury uzupełniające:
Demby Łucja: Wrażenie realności. W: Słownik pojęć filmowych. T. 7, Wrocław 1994, s. 53-88.
Arnheim Rudolf: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przeł. J. Mach, Warszawa 1978.

Komunikacja społeczna i organizacja imprez

Akademia Muzyczna, Jazz i muzyka rozrywkowa VSZ

Lektury dotyczące komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji, narzędzi wpływu społecznego i strategii komunikacyjnych (wybór):

Edward Hall: Bezgłośny język. PIW, Warszawa 1987.
Edward Hall: Ukryty wymiar. PIW, Warszawa 1978.
John Steward: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. PWN, Warszawa 2010.
Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge: Komunikacja między ludźmi. Motywacje, wiedza i umiejętności. PWN, Warszawa 2007.
Katrin Oppermann, Erika Weber: Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy. GWP, Gdańsk 2000.
Mark Leary: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. GWP, Gdańsk 2007.
Robert Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2001.
Walter Stephan, Cookie Stephan: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. GWP, Gdańsk 2007.
Marek Tokarz: Argumentacja, perswazja, manipulacja. GWP, Gdańsk 2010.

Serwisy i linki konieczne do świadomego budowania własnej tożsamości medialnej i autoprezentacji w sieci 2.0 oraz pomagające znaleźć fundusze i wypromować wydarzenie kulturalne:
Facebook, My Space, LinkedIn, GoldenLine, YouTube, Vimeo, Del.icio.us, Nasza Klasa/nk, Twitter, Blip, WordPress, Blogger (zresztą różne serwisy blogerskie, mikroblogerskie), Flikr, SlideShare, Wikia, + inne mniejsze sieci społeczne etc.
MMSilesia, Wydarzenia24, + wszystkie serwisy informacyjne lokalne i globalne
Google Alerts (narzędzie kontroli informacji w Sieci na własny temat)

Stypendia i granty MKiDN oraz lokalne:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2011.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2011/wydarzenia-artystyczne/muzyka.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-z-budzetu.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php
http://www.sfs.katowice.pl/
http://mojestypendium.pl/ (tu większość dotyczy studentów, ale czasem zdarza się oferta dla absolwentów kierunków artystycznych)
http://mojestypendium.pl/polecane.html (lista fundacji i instytucji dających stypendia i granty na różne cele)

Trzeba też poszukać samodzielnie. Życzę powodzenia!

Komunikacja kulturowa 1

1. Komunikacja niewerbalna i autoprezentacja (Hall, Winkin, Mosty zamiast murów)

2. Narzędzia wpływu społecznego – strategie perswazji (Cialdini)

3. Strategie marketingowe (reklama i zachowania konsumenckie) (Doliński, Tyszka, Talkiewicz)

4. Komunikacja polityczna (Dobek-Ostrowska)

5. Komunikacja masowa – teorie mediów i społeczeństwa (przegląd teorii i modeli komunikacyjnych) (Dobek-Ostrowska, Fiske, Filipiak)

6. McLuhan i popkultura (determinizm, psychologia ewolucyjna, badanie popkultury – seriale, kicz, ikony kultury, MTV, pop, erotyzm w reklamie, horror, komiks etc.)

7. Podstawy antropologii mediów (analiza obrazów medialnych i fotograficznych, Graczyk, Barthes, Michałowska, Wright, Jarocka)

8. Historia percepcji – europejskie spojrzenie (kolonializm, teorie reprezentacji, antropologia i orientalizm) (Maj)

9. Historia wynalazków medialnych: camera obscura, fotografia, kino, film, wideo, I-Max, komputer, telefon, etc. (Michałowska, Olechnicki, Maj, Rheingold)

10. Nowe media: konteksty społeczne, komunikacyjne i artystyczne (Tapscott, Maj, Kluszczyński, Miczka)

11. Globalizacja i lokalność: współczesna tożsamość i komunikacja międzykulturowa (Appadurai, Giddens, Clifford, Geertz)

12. Konsumpcja: makdonaldyzacja społeczeństwa a supermarketyzacja kultury (Ritzer, Matthews)

13. Turystyka: historia i teorie, media w podróży (Maj, Urry, McCannell etc.)

14. Społeczeństwo informacyjne i rola dziennikarstwa (Mattelart, Castells, Gillmor)

15. Kultura partycypacji i remiksu – problemy i wyzwania (Jenkins, Lessig)

Uwaga! Sylabus proszę traktować orientacyjnie, możliwe są zmiany kolejności wykładów, a także drobne zmiany tematów.