Posts Tagged ‘ nowe media ’

Interfejsy w kulturze

Proponowana tematyka zajęć:

1,2 wstęp
3,4 Pojęcie interfejsu oraz interakcji (HCI)

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 [rozdział 2 – Interfejs].
5,6 Design – projektowanie interfejsów jako powłoka kultury
Kerckhove de Derrick: Powłoka kultury. Warszawa 1996. (r. 12 – Masowość, szybkość i cyberkultura, 13 – Analogowe i cyfrowe symulacje umysłu, 14 – Powołoka kultury), oraz: *Idem: Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009.
7,8 Zasady projektowania interfejsów – prawa prostoty
John Maeda: Prawa prostoty, WAIP, Warszawa 2007 (całość).
9,10 Historia interfejsów: interfejsy mechaniczne, tekstowe, graficzne, neuronalne
Piotr Celiński: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu. Monografie FNP, Seria humanistyczna, Wrocaław 2010. (rozdział 2 – Ku interfejsom – ewolucje i remediacje technologii medialnych).
*Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Peter Lunenfeld: Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę?).
11,12 Interfejs a model kognitywny, percepcja i pamięć cyfrowa
Anna Maj: Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1:1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce. „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2 (10), 2011, s. 5-30.
13,14 Interfejsy a narzędzia kreacji, pamięci i kontroli
Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009, (r. Michał Derda-Nowakowski: Interfejsy wiedzy i pamięci. Uwagi o designie; Marcin Składanek: Meta-design. Strategie, narzędzia i wspólnoty kreatywne na przykładzie Processing; Karol Piekarski: Wolność i kontrola w modelu cloud computing).
15,16 Interfejs człowiek-maszyna, cyborgizacja komunikacji
Kevin Warwick: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. “Ethics and Information Technology” 5/2003, p. 131-137. http://gunkelweb.com/coms647/articles/warwick_cyborg_ethics.pdf
*Anna Maj: Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediów. W: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Universitas, Kraków 2010, s. 533-552.
17,18 Dostępność i użyteczność w projektowaniu interfejsów
“Kultura Współczesna” nr 3, 2013 (Anna Maj: Transgresje zmysłów w epoce augmentacji technologicznej. Design for all i assistive technologies. s. 131-140, Michał Derda-Nowakowski: Dostarczyciele kontekstu. Cyborgiczne aspekty komunikacji kulturowej, s. 118-130).
19,20 Ubicomp, bioart, intymność interfejsu, mindware
Mindware. Technologie dialogu. Red. P. Celiński. Wyd. Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2012 (Maciej Oźóg: Perspektywy dialogu nauki i sztuki w pracach Art Oriente Objet i Paula Vanouse’a; Anna Maj: Mindware: technologie umysłu i umysł technologiczny w perspektywie antropologii mediów i badań nad komunikacją; Michał Derda-Nowakowski: Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury).

21-30 (10h) wykład i warsztaty Storm the Studio 2015 – prowadzenie dr Daniel Riha (Uniwersytet Karola w Pradze)
*spotkania odbędą się w wyznaczonym terminie pod koniec semestru – w blokach kilkugodzinnych, w ciągu 1 tygodnia (pradopodobnie koniec maja-początek czerwca), w CINIBA, zajęcia prowadzone będą w języku angielskim:
21, 22 Lecture: History of Machinima Production, Current Evolution of Machinima Scene. Ludic and Filmic Machinima, Software Tools and their Support of Creativity, Machinima Application as Creative Software.
Workshop: 4 sessions

Workshop focus has been set on production of basic Machinima movie in software Moviestorm.
23,24 Introduction to Moviestorm software application.
25,26 Storyboarding and Project set-up.
27,28 Authoring movie space, actors and actions.
29,30 Authoring composition, Export, Finalization.

Bibliografia do wykładu i warsztatów Storm the Studio:

Lowood, H., High-Performance Play: The Making of Machinima. http://www.stanford.edu/~lowood/Texts/highperformanceplay_finaldraft.pdf accessed 10 August 2010.

Marino, P., 3-D Game-based Filmmaking: The Art of Machinima. Paraglyph Press, 2004.

Mitchell, G. and A. Clarke, ‘Videogame Art: Remixing, Reworking and other Interventions’, in Level Up: Digra Conference Proceedings. 338-349, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands, 2003.

Riha, D. ‘Machinimation Tools and their Impact on Creativity’, in New Media and the Politics of Online Communities. A. Mousoutzanis and D. Riha (ed), 127-136, Inter-Disciplinary Press, Oxford: UK, 2010.

Reklamy

antropologia mediów 2012 – lektury

Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.

Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.

Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.

Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.

Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008.

Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.

Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.

Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.

Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.

Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].

Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.

Cyfrowe miasta i Transgresje zmysłów w Cyberogrodzie

Z uwagi na jutrzejszy Europejski Kongres Gospodarczy, którego znaczna część dotyczy nowych mediów, proszę o przybycie na zajęcia z antropologii mediów i komunikacji audiowizualnej na obrady Kongresu, tj. do Kina Rialto o godz. 9:00. Spotkamy się na miejscu. Proszę potraktować kongres jako godziny zajęć, zrobić listę obecności oraz notatki – chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tematach poruszonych w czasie obrad na kolejnych zajęciach za tydzień. Przepraszam, że tak późno Państwa informuję, zupełnie zapomniałam, że to już ten tydzień. Nie może nas tam nie być!

W piątek i sobotę zapraszam natomiast na konferencję, którą organizuję. Będzie dotyczyć nowych mediów, zmysłów i McLuhana: „Transgresje zmysłów”, 20-21 maja w ASP na Raciborskiej (godz. 10-16:30). Goście specjalni to: Derrick de Kerckhove (CA/IT), Paul Levinson (USA), David Weinberger (USA), Paul Hoffert (CA), Maurice Benayoun (FR), Maria Pia Rossignaud (IT), Mark Federman (CA). Będzie można posłuchać wykładów i podyskutować ze światowej sławy medioznawcami i artystami nowomedialnymi. Konferencja jest tłumaczona symultanicznie. Odbędzie się też performance Maurice’a Benayouna. Czekamy również na pomysły nieformalnych dyskusji w przerwie kawowej McLuhan Unconferences. Serdecznie zapraszam do udziału mimo juwenaliów (można to pogodzić)!

Proszę również o rozpropagowanie informacji wśród znajomych, których interesuje tematyka konferencji.
Informacja o konferencji i programie:
http://www.cybergarden.eu
http://www.facebook.com/event.php?eid=100804370011057

 
Poniżej newsletter z ESK z jutrzejszym programem. Oczywiście zachęcam również do obecności na popołudniowych wydarzeniach, już poza zajęciami. Czeka nas bardzo nowomedialny tydzień – proszę nie przegapić takiej okazji. Zapraszam do Cyberogrodu!

VIDEO RE:VIEW
10.05-26.06.2011
Sesja w ramach III Europejskiego
 
Kongresu Gospodarczego
17.05.2011, godz. 9.00-15.00
 Kinoteatr Rialto 
ul. Św. Jana 24
Już jutro w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie 
się specjalna sesja poświęcona nowym mediom. Prelegenci opowiedzą 
o sposobach wykorzystania nowoczesnych technologiach w funkcjonowaniu 
ośrodków miejskich oraz o roli artystów w budowaniu gospodarki kreatywnej.

Nowe technologie otaczają ściśle codzienne życie, dlatego dyskusja 
nad ich obecnością i możliwościami dotyczy wszystkich uczestników życia 
społecznego. 
Instytucja Kultury Katowice 2016 Biuro ESK jest organizatorem jednej 
z sesji tematycznych odbywających się w ramach 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Cyfrowe miasta – nowe technologie w rozwoju metropolii


godz. 9.00 
Juan Pradas (Milla Digital, Saragossa)

Zaragoza & Digital Mile – wspieranie innowacyjności, kreatywności 
i regeneracji ośrodków miejskich w dążeniu do redefinicji 
przyjaznego mieszkańcom miasta średniej wielkościgodz. 9.40
 Dimitris Charitos (Uniwersytet Ateński)

Znaczenie mobilnych i wszechobecnych mediów 
dla poprawy interakcji społecznej w kontekście miejskimgodz. 10.20 
Krzysztof Wnęk (Miasteczko multimedialne, Nowy Sącz)

Inwestycje w przemysł kreatywny na przykładzie projektu 
Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu

.

Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w rozwoju miast. 
Zmienia się nie tylko infrastruktura, ale także mechanizmy tworzenia 
i upowszechniania wiedzy, leżące u podstaw społeczeństwa informacyjnego. 
Nowe media przyczyniają się również do zmiany tożsamości i wizerunku miast, 
odchodzących od modeli produkcji epoki industrialnej. Prezentowane w trakcie 
panelu instytucje to przykłady miejsc, w których nauka spotyka się z technologią 
oraz sztuką, dzięki czemu stały się one ważnymi ośrodkami innowacji.Projektanci przyszłości – artyści i gospodarka kreatywna


godz. 11.30
 Manuela Naveau (Ars Electronica Center, Linz)

Ars Electronica – eksperyment artystyczny a doświadczenie społecznegodz. 12.15 
Marian Oslislo, Ksawery Kaliski (Akademia Sztuk Pięknych, Katowice)
Transkodowanie rzeczywistości 
- Pracownia Nowych Mediów w ASP w KatowicachStereotypowy obraz artysty przedstawia osobę twórczą, lecz oderwaną 
od rzeczywistości. Tymczasem współcześni twórcy znaleźli się w centrum 
tzw. przemysłu kreatywnego, będącego motorem wzrostu najważniejszych 
gospodarek na świecie. Artyści nie są zwyczajnymi dostarczycielami 
produktów kulturalnych, ale również badaczami eksplorującymi nieznane 
obszary rzeczywistości. Goście panelu przedstawią realizacje 
współczesnych artystów-projektantów i rozmawiać będą na temat roli 
twórców oraz wyzwań, przed jakimi stoją szkoły i uczelnie artystyczne 
w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.godz. 13.15 
Festiwal Animacji w ramach Ars Electronica.
Nowe osiągnięcia 
sztuki filmowej i sztuki opowiadania


Po sesji odbędzie się zapowiedź pokazu animacji z Festiwalu Ars Electronica 2010, 
odbywającego się od 23 do 25 maja w Teatrze Korez. Słowo wstępne wygłosi 
Manuela Naveau, prezentując wybrane filmy z ubiegłorocznego festiwalu.

Sesja jest jedną z imprez towarzyszących rozpoczynającego się 
Festiwalu Video Re:view, na który serdecznie zapraszamy.


Kino (re)wizytowane przez wideo


Inauguracją wydarzeń Video Re:view będzie wernisaż 
w Galerii Rondo Sztuki pod znakiem kina (re)wizytowanego 
przez sztukę. Otwarcie festiwalu poprzez prezentacje wideo 
przenosi odbiorców w sam środek tej sztuki, pokazując najnowsze 
jej dokonania i najbardziej aktualne problemy, z którymi się mierzy.10.05-10.06.2011

Galeria Rondo Sztuki
, Rondo im. Gen. J. Ziętka 1


Wernisaż: 17.05.2011, godz. 18.00


Superprodukcje, multipleksy, kultura masowa, powtarzalne scenariusze… 
Kino nie zawsze kojarzyło się z tymi określeniami i wcale nie musi takie być! 
W czasie wystawy, na siedmiu ekranach zobaczymy prace, które pozwolą nam 
ponownie spojrzeć na dziesiątą muzę, bowiem, zgodnie ze słowami 
francuskiego krytyka filmowego Serge’a Daneya, 
„sztuka wideo jest ostatnią szansą kina”. Prezentowane prace odnoszą się 
do znanych postaci świata filmu – Hitchcocka, Polańskiego, Schlöndorffa 
oraz do takich dzieł, jak Pancernik Potiomkin, The Open Door czy Doktor Mabuse. 
Wystawa została przygotowana we współpracy 
z Instants Vidéo Numériques et Poétiques z Marsylii.

Niebezpieczne związki. Lekcja obrazów, dźwięk obrazów
Pokaz filmów awangardowych i wideoartu


Projekcja ma za zadanie poszerzyć nie tylko horyzonty myślowe, ale także pole 
zmysłowych doświadczeń związanych ze sztuką wideo. 
Słowo wstępne wygłosi Samuel Bester, przedstawiciel instytucji 
Les Instants Vidéo z Marsylii.
Klub 50×50
pl. Sejmu Śląskiego 2


17.05.2011, godz. 20.30
Program projekcji należy rozumieć jako spacer po puszczy dźwięków 
i zmysłów. Dźwięk, muzyka, hałas nie są postrzegane jedynie uchem, 
ale także oczami. Muzyka produkuje obrazy. Nie jest jednak wobec obrazu 
służebna. Jest jego „alter ego”. Jest biciem serca ciała obrazów. 
To, co odkryje publiczność, to to, że obraz można oglądać także uchem. 
Słuch widzi.
 / Marc Mercier


Prace będą wyświetlane do 17 czerwca.

Videonale


Jednym z najważniejszych wydarzeń Festiwalu Video Re:view 
jest wystawa prac z 13. Videonale Bonn. W czasie wystawy 
zaprezentowane zostaną najważniejsze i najbardziej aktualne 
zjawiska w sztuce wideo.18.05-26.06.2011

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, 
al. Korfantego 6


Wernisaż: 18.05.2011, godz. 19.00


Wystawa prac z 13. Videonale Bonn, jednego z najstarszych biennale 
sztuki wideo w Europie, znanego z odkrywania talentów 
oraz zaskakujących sposobów prezentacji wideoartu. 
Zobaczymy 48 filmów artystów z całego świata, wybranych 
przez międzynarodowe jury spośród 1700 zgłoszeń.

Pierwsza edycja Videonale odbyła się w 1984 roku z inicjatywy studentów. 
Od tamtej pory program biennale jest stale poszerzany. 
Po przeniesieniu do Muzeum Sztuki w Bonn, z pomocą młodych architektów 
i projektantów, organizatorzy Videonale opracowali szereg specjalnych form 
projekcji. Ponadto program został rozszerzony o wykłady i projekcie dotyczące 
bieżących problemów sztuki wideo. Katowickiej wystawie towarzyszyć będą 
zajęcia edukacyjne dla młodzieży z Polski i Niemiec oraz warsztaty 
dla kuratorów prowadzone przed dyrektora Videonale – Georga Elbena. Zachęcamy do zwiedzania wystawy z własnymi słuchawkami!

Szczegółowy program festiwalu Video Re:view na stronie www.2016katowice.eu

Konferencja Transgresje zmysłów. Kultura, technologia, technoumysł

Zapraszam wszystkich serdecznie na konferencję o zmysłach, mediach i McLuhanie, którą organizuję wraz z Biurem ESK 2016 Katowice – Miasto Ogrodów, Instytutem Mediów w Katowicach i ASP. Już za tydzień pojawią się w Katowicach wybitni znawcy nowych mediów i praktycy cybersztuki. Będzie dużo czasu i okazji do rozmowy. Zachęcam też do zgłaszania tematów na spotkania typu ad hoc. Polecam!

Konferencja Transgresje zmysłów. Kultura, technologia i technoumysł
20-21 maja 2011, Aula Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Konferencja „Transgresje zmysłów” organizowana jest w ramach światowych obchodów setnej rocznicy urodzin Marshalla McLuhana, jednego z najważniejszych badaczy mediów XX wieku i najbardziej docenionych na całym świecie Kanadyjczyków. W spotkaniu wezmą udział wybitni naukowcy i artyści związani z nowymi mediami, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące przemian mediów społecznościowych, pojawiania się nowych technologii i sposobów komunikacji oraz rozwoju cybersztuki i technoumysłu. Goście z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy poprowadzą prelekcje i wezmą udział w otwartych panelach dyskusyjnych.

W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie performance Maurice’a Benayouna, który po raz pierwszy w Polsce pokaże pracę Emotion Forecast. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną projekty studentów ASP w Katowicach zrealizowane w trakcie warsztatów Hommage à McLuhan, a także odbędą się spotkania dyskusyjne ad hoc – McLuhan Unconferences. W trakcie konferencji dokonamy oficjalnego otwarcia Instytutu Mediów w Katowicach.

Prelegenci:
Derrick de Kerckhove (CA/IT)
Paul Levinson (USA)
David Weinberger (USA)
Paul Hoffert (CA)
Maurice Benayoun (FR)
Maria Pia Rossignaud (IT)
Mark Federman (CA)

Organizatorzy:
Biuro ESK 2016 Katowice – Miasto Ogrodów
stowarzyszenie Instytut Mediów w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Konferencja jest częścią sieci światowych obchodów setnej rocznicy urodzin Marshalla McLuhana pod patronatem McLuhan Estate, a także projektu McLuhan in Europe 2011, realizowanego przez Transmediale pod patronatem Ambasady Kanady w Berlinie.

Więcej informacji: www.cybergarden.eu.
http://www.facebook.com/event.php?eid=100804370011057

Cyberogród - logo projektu

Kultura multimedialna

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

de Kerckhove Derrick: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.

Lessig Lawrence: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005 [URL: http://www.futrega.org/wk/].

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Tapscott Don, Williams Anthony D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Kody McLuhana. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Bard Alexander, Soderqvist Jan: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa 2006.

de Kerckhove Derrick: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warszawa 1996.

Kluszczyński Ryszard: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Kluszczyński Ryszard: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008

Edukacja medialna

Rudnicka Patrycja: Moodle i co dalej? Psychologiczne właściwości internetowych środowisk edukacyjnych. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 347-356.

Długosz Piotr: Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 327-337.

Wątroba Mirosław: Wpływ mediów na dziecko. Prawne i społeczne mechanizmy ochrony. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 356-366.

Siuda Piotr: Cyberreligia – powstanie religijnych społeczności wirtualnych. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 284-293.

Koszembar-Wiklik Małgorzata: Advertainment i marketing wirusowy – nowe formy komunikacji z odbiorcą. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 317-326.

E-enjoy ICT Quality Book. Towards European Standards. Ed. Z. Nawrat. M-Studio, Zabrze 2010.

Folkerts Jef: Playing Games as an Art Experience: How Videogames Produce Meaning through Narrative and Play. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Ed. D. Riha, A. Maj, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 99-117.

Riha Daniel: The 3D Virtual Library as a Value-Added Library Service. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Ed. D. Riha, A. Maj, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 119-134.

Thomas Theodoros: Learning New Literacies through Machinima. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social
Networking. Ed. D. Riha, A. Maj, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 135-147.

Sztumski Wiesław: Ku społeczeństwu niewiedzy i dezinformacji. „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 135-148.

Kryszczuk Maciej D.: Podział cyfrowy – nowy wymiar zróżnicowania społecznego? „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 160-180.

Maj Anna: Transformacje wiedzy. Idee wiki, commons i social bookmarking oraz ich wpływ na redefinicję pojęcia. „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 181-198.

Limanówka Agata: Internet i gry komputerowe – pozytywny i negatywny wpływ gier na ich użytkowników. Realizacja potrzeb graczy poprzez uczestnictwo w grach. „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 216-239.

Antropologia mediów

Appadurai Arjun: Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.

Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.

Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.

Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.

Herz Jessie Cameron: Wędrówki po Internecie. Przeł. P. Sitarski. Wyd. Zysk i Ska, Poznań 1999.

Hofmokl Justyna: internet jako nowe dobro wspólne. WAiP, Warszawa 2008.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010.

Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.

Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu. Red. K. Olechnicki, T. Ferenc. Wyd. UMK, Toruń 2008.

Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Pink Sarah: Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach Wyd. UJ, Kraków 2009.

Sulima Roch: Antropologia codzienności. WUJ, Kraków 2000.

Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.

Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.

Wieczorkiewicz Anna: Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Universitas, Kraków 2008.

Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.

Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].

Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.