Archiwum dla Styczeń 2011

Zachowania komunikacyjne – lektury na środę

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000, rozdział 1, 5, 6, 7. (proszę się podzielić na dwie równe grupy – jedna czyta rozdziały 1 i 5, druga – 6 i 7).

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007, wstęp i rozdział 1 (wszyscy czytają obie części).

Reklamy

zajęcia styczniowe

Przypominam, że spotykamy się 11 stycznia. Dziś nie ma zajęć, ani dyżuru.

Lektury do najbliższych zajęć:

rok III – Zachowania komunikacyjne – G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji, r. 1 i 2
rok V – Media interaktywne – D. Tapscott: Wikinomia, r. 3 i 4
rok II – Komunikacja kulturowa 2 – H. Jenkins: Kultura konwergencji, wstęp i r. 1

Do zobaczenia!