Posts Tagged ‘ komunikacja masowa ’

Komunikacja masowa

Kultury mediów, I LIC

Bloki tematyczne:

1. Podstawowe terminy i teorie w komunikacji masowej.
2. Wybrane zagadnienia współczesnej komunikacji masowej i kultury popularnej.
3. Geneza i specyfika komunikacyjna mass mediów.

Literatura obowiązkowa:

Allan Stuart: Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo. Kraków 2008.

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Golka Marian: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa 2008.

Gorman Lyn, McLean David: Media i społeczeństwo. Kraków 2010.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

McCombs Maxwell: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków 2008.
Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:
Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

oraz inne wg wyboru prowadzącego i grupy.

Reklamy

Przedmiot specjalizacyjny 2 – III LIC KSZ

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

***
Pozycje zaznaczone pogrubieniem należy traktować jako lektury obowiązkowe, pozostałe to lektury uzupełniające.

Komunikacja kulturowa 1

1. Komunikacja niewerbalna i autoprezentacja (Hall, Winkin, Mosty zamiast murów)

2. Narzędzia wpływu społecznego – strategie perswazji (Cialdini)

3. Strategie marketingowe (reklama i zachowania konsumenckie) (Doliński, Tyszka, Talkiewicz)

4. Komunikacja polityczna (Dobek-Ostrowska)

5. Komunikacja masowa – teorie mediów i społeczeństwa (przegląd teorii i modeli komunikacyjnych) (Dobek-Ostrowska, Fiske, Filipiak)

6. McLuhan i popkultura (determinizm, psychologia ewolucyjna, badanie popkultury – seriale, kicz, ikony kultury, MTV, pop, erotyzm w reklamie, horror, komiks etc.)

7. Podstawy antropologii mediów (analiza obrazów medialnych i fotograficznych, Graczyk, Barthes, Michałowska, Wright, Jarocka)

8. Historia percepcji – europejskie spojrzenie (kolonializm, teorie reprezentacji, antropologia i orientalizm) (Maj)

9. Historia wynalazków medialnych: camera obscura, fotografia, kino, film, wideo, I-Max, komputer, telefon, etc. (Michałowska, Olechnicki, Maj, Rheingold)

10. Nowe media: konteksty społeczne, komunikacyjne i artystyczne (Tapscott, Maj, Kluszczyński, Miczka)

11. Globalizacja i lokalność: współczesna tożsamość i komunikacja międzykulturowa (Appadurai, Giddens, Clifford, Geertz)

12. Konsumpcja: makdonaldyzacja społeczeństwa a supermarketyzacja kultury (Ritzer, Matthews)

13. Turystyka: historia i teorie, media w podróży (Maj, Urry, McCannell etc.)

14. Społeczeństwo informacyjne i rola dziennikarstwa (Mattelart, Castells, Gillmor)

15. Kultura partycypacji i remiksu – problemy i wyzwania (Jenkins, Lessig)

Uwaga! Sylabus proszę traktować orientacyjnie, możliwe są zmiany kolejności wykładów, a także drobne zmiany tematów.

Zachowania komunikacyjne – III LIC KK

1. Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

2. Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

3. Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

4. Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

5. Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

6. Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

7. Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

8. Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

9. Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

10. Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

11. Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

12. Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

13. Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

14. Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

15. Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

16. Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

17. Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

18. Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

19. Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

20. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

21. Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2010.