Posts Tagged ‘ komunikacja kulturowa 2 ’

Komunikacja kulturowa 2 -lektury 2012/2013

McLuhan Marshall: Galaktyka Gutenberga. [W:] Wybór tekstów. Warszawa 2001.

Rothenbuhler Eric W.: Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Kraków 2003.

Levinson Paul: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

Postman Neil: Technopol. Warszawa 2004.

Urry John: Spojrzenie turysty. Warszawa 2008.

Eco Umberto: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996.

Clifford James: Kłopoty z kulturą. Warszawa 2000.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

Jenkins Henry: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

Gordon Matthews: Supermarket kultury. Warszawa 2005.

Alvin Toffler: Trzeci potop. Warszawa 2001.

Stewart John: Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową. [W:] Idem: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2007.

***
Pozycje bibliograficzne zaznaczone pogrubieniem to lektury obowiązkowe. Pozostałe to lektury uzupełniające, z których prowadzący mogą dokonać wyboru.

Reklamy

Komunikacja kulturowa II – II KSD

1. McLuhan Marshall: Galaktyka Gutenberga. [W:] Wybór tekstów. Warszawa 2001.

2. Rothenbuhler Eric W.: Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. Kraków 2003.

3. Levinson Paul: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

4. Postman Neil: Technopol. Warszawa 2004.

5. Urry John: Spojrzenie turysty. Warszawa 2008.

6. Eco Umberto: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996.

7. Clifford James: Kłopoty z kulturą. Warszawa 2000.

8. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

9. Jenkins Henry: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.