Posts Tagged ‘ kulturoznawstwo III SD ’

Przedmiot specjalizacyjny 2 – III LIC KSZ

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.): Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa 2011.

Burszta Wojciech: Asterix w Disneylandzie. Poznań 2001.

Czaja Dariusz: Mitologie popularne. Kraków 1994.

Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. Kraków 1995.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Kłoskowska Antonina: Homogenizacja. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

Levinson Paul: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa
2006.

MacCannell Dean: Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawa 2002.

MacDonald Dwight: Teoria kultury masowej. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Moles Abraham: Kicz czyli sztuka szczęścia: studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978.

Morin Edgar: Kultura czasu wolnego. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. Warszawa 1998.

Olechnicki Krzysztof: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Stachówna Grażyna (red.): Niedyskretny urok kiczu. Kraków 1997.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

***
Pozycje zaznaczone pogrubieniem należy traktować jako lektury obowiązkowe, pozostałe to lektury uzupełniające.

Reklamy

Zachowania komunikacyjne – lektury na środę

Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000, rozdział 1, 5, 6, 7. (proszę się podzielić na dwie równe grupy – jedna czyta rozdziały 1 i 5, druga – 6 i 7).

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007, wstęp i rozdział 1 (wszyscy czytają obie części).

Zachowania komunikacyjne – III LIC KK

1. Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

2. Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

3. Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

4. Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

5. Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

6. Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

7. Le Bon Gustav: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

8. Ortega y Gasset Jose: Bunt mas. Warszawa 2004.

9. Ritzer George: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

10. Ritzer George: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

11. Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

12. Barber Benjamin: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

13. Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

14. Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

15. Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

16. Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

17. Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

18. Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

19. Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

20. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

21. Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2010.

komunikacja audiowizualna

Arnheim Rudolf: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przeł. J. Mach, Warszawa 1978.

Barthes Roland: Światło obrazu. Przeł. J. Trznadel, Warszawa 1995.

Benjamin Walter: Dzieło sztuki w dobie technicznej reprodukcji, [w:] Idem: Anioł historii. Przeł. H. Orłowski i inni, Poznań 1996.

Benjamin Walter: Mała historia fotografii, [w:] Idem: Anioł historii…

Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? [w:] Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora, Warszawa 1999.

Bukatmann Scott: Odlot doskonały. Efekty specjalne a percepcja kalejdoskopowa, [w:] Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.

Casetti Francesco, Odin Roger: Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. Przeł. I. Ostaszewska [w:] Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Red. A. Gwóźdź, Kraków 1994.

Czartoryska Urszula: Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk 2002.
Demby Łucja: Wrażenie realności, [w:] Słownik pojęć filmowych. T. 7, Wrocław 1994, s. 53-88.

Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004.
Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Warszawa 1998.

Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

Gombrich Ernst: Sztuka i złudzenie. Przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.

Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. [w:] Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Toruń 2003.

Helman Alicja: Obraz, [w:] Alicja Helman: Słownik pojęć filmowych. T. 6, Wrocław 1994.

Herz Jessie Cameron: Wędrówki po Internecie. Przeł. P. Sitarski, Poznań 1999.

Jarecka Urszula: Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmach dokumentalnych z początku i końca XX wieku (kinematograf i Discovery Channel), [w:] „Kwartalnik Filmowy” nr 23, jesień 1998, s. 216-232.

Kluszczyński Ryszard: Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa 1999.

Leśnicki Zbigniew: Panorama europejska jako fenomen kulturowy oraz historia ośmiu panoram polskich. Warszawa 1999.

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.
Metamorfozy ciała. Red. D. Czaja, Warszawa 1999.

Michałowska Marianna: Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii. Kraków 2004.

Mitchell Timothy: Egipt na wystawie świata. Przeł. E. Klekot, Warszawa 2001.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red. M. Hopfinger Warszawa 2005.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Toruń 2003.

Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Postman Neil: Zabawić się na śmierć. Przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002.

Rogers Mary F.: Barbie jako ikona kultury. Przeł. E. Klekot, Warszawa 2003.

Sontag Susan: O fotografii. Przeł. S. Magala, Warszawa 1986.

Sulima Roch: Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji, [w:] Idem: Antropologia codzienności. Kraków 2000.

Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2005.

Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku – wstęp do poetyki komiksu. Gdańsk 1999.

Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.

Virilio Paul: Maszyna widzenia, [w:] Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2001.

Wieczorkiewicz Anna: Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000.

Wieczorkiewicz Anna: W stronę estetyki podróżniczego smaku. [w:] Estetyka transkulturowa. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2004.

Wieczorkiewicz Anna: Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Universitas, Kraków 2008.

Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].

Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.