Posts Tagged ‘ narracje podróżnicze ’

Cyfrowa pamięć turystów high-tech i media w podróży. Twittowanie i globalhood

Artykuł jest tłumaczeniem tekstu „Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media. Twittering and Globalhood”, który ukazał się w książce: „Digital Memories. Exploring Critical Issues”. Ed. A. Maj, D. Riha. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 209-218 [eBook opublikowany w serwisie Inter-disciplinary.net. URL: http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2009/12/DigMem-1.3d.pdf].

Tekst w wersji polskiej został przyjęty do druku w „Kulturze Popularnej” (ukaże się wiosną 2011).

Media cyfrowe spowodowały pojawienie się nowego percepcyjnego i kognitywnego paradygmatu podróżowania, który wpływa na dyskurs turystów i podróżników. Współczesne narracje podróżnicze tworzone są przy użyciu aparatów i kamer cyfrowych, odbiorników GPS, telefonów komórkowych oraz innych mobilnych urządzeń, które prowokują nowe problemy w sferze interpersonalnej, lecz zmediatyzowanej komunikacji. Internet stał się powodem, dla którego ludzie podróżują. Podczas gdy dla niektórych globtroterów możliwość napisania blogu czy tworzenia własnego serwisu internetowego i galerii online jest jedynie pomocą w podróży, substytutem telefonicznych rozmów z rodziną, dla innych staje się podstawowym powodem i celem wyruszania w drogę. Ta druga grupa może być nazwana ‚podróżnymi high-tech‚ z powodu wysokiego stopnia mediatyzacji tego typu podróżowania.

Epoka konektywności i sieci społecznych wytwarza również nowy rodzaj pamięci społecznej. Cyfrowa pamięć podróży tego rodzaju, powstająca jako rezultat interakcji wikipodróżników, blogerów, moblogerów, geoblogerów i innych podróżnych high-tech, jest zarazem zorientowana społecznie i technologicznie. Turyści high-tech, dźwigający w drodze palmtopy, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki GPS, iPody i inne cyfrowe urządzenia, wykorzystują cechy Web 2.0, zwłaszcza społeczne tworzenie zakładek i tagów (social bookmarking, social tagging), tworzenie sieci społecznych (social networking) czy dziennikarstwo oddolne (grassroots journalism), aby tworzyć swoją ideologię pisarstwa podróżniczego i dzienniki podróży.

Internet, a zwłaszcza blogosfera, odzwierciedla stan świadomości podróżniczej charakterystyczny dla współczesnych społeczeństw generujących turystów. Komunikacja zapośredniczona medialnie zmienia wspomnienia tradycyjnego osobistego podróżowania w sieciowe, nakierowane na wspólnotę i generowane przy pomocy urządzeń technicznych trasy, znaki przestrzenne i ślady pamięci. Internet staje się przestrzenią międzykulturowej wymiany myśli, wspomnień i wynajdywania na nowo ‚doświadczenia podróży’. Należy wskazać główne elementy charakterystyczne dla tego nowego paradygmatu percepcyjno-kognitywnego i dla narracji podróżnych turystów high-tech oraz kulturowe konsekwencje cyfryzacji pamięci podróży.

Wpisując frazę ‚digital memories’ (cyfrowe wspomnienia, cyfrowa pamięć) w wyszukiwarkę Google, jako zestaw odpowiedzi na zapytanie otrzymujemy szerokie spektrum zakładów świadczących usługi fotografii ślubnej oraz bibliotek, na czele z Biblioteką Kongresu, liderem na polu ochrony delikatnych cyfrowych danych. Sieć sama w sobie może jednak być również postrzegana jako prawie nieskończony zbiór cyfrowej pamięci ludzkości. W tej perspektywie pytanie o kondycję współczesnego myślenia, wiedzy społecznej i inteligencji konektywnej staje się ważne dla studiów kulturowych, a co więcej – wydaje się podstawowe dla zrozumienia tendencji rozwojowych, które kształtują Sieć. Można tu wyznaczyć szereg potencjalnych pytań badawczych: Czym jest zjawisko Web 2.0 w kontekście pamięci cyfrowej? Co oznacza proces ‚cyfryzacji pamięci’ dla naszych mózgów, percepcji, a zatem i dla kultury? Jakie są implikacje zjawiska społecznego oznaczania (social tagging) i jego wkład w tworzenie społeczeństwa otwartej wymiany, a także jego potencjalna podatność na nadużycia ze strony globalnych koncernów? Jakie są zagrożenia wynikające z kruchości wirtualnej tożsamości, która opiera się na efemerycznych danych? A może pytania te są mylące, wynikają przecież z uprzedzeń produkowanych przez analogowy mózg? Aby zanalizować ten probem, warto zaobserwować kilka spośród współczesnych zachowań komunikacyjnych, związanych z podróżą i użyciem mediów cyfrowych oraz zróżnicowanych przenośnych urządzeń high-tech.

Problematyka pamięci cyfrowej po raz pierwszy podniesiona została przez Vannevara Busha, który w roku 1945 zaprojektował i opisał Memex [1]. W swoim artykule autor wskazuje możliwość istnienia komputera, działającego jako archiwum kulturowe i maszyna multimedialna, otwarta na nowe naukowe odkrycia i umożliwiająca szybką selekcję danych, manipulację nimi i wymianę pomiędzy użytkownikami. Memex był zupełnie analogowym konceptem, urzeczywistnionym paradoksalnie przez współczesne komputery połączone w sieć. Ważny jest fakt, że wskazywał on kierunek projektantom i inżynierom przez dekady i nadal stanowi istotny kontekst dla osób rozwijających Internet Archive czy Gutenberg Project. Nawet jeśli rewolucjonizuje on ideę dziedzictwa kulturowego i podejście do maszyn jako myślących rzeczy, nie daje on jednak wrażenia otwartości, poczucia ‚globalhood’ i wolności komunikacji, których doświadczają użytkownicy Sieci 2.0. Powodem jest brak mobilności Memexu. Współczesna zmediatyzowana komunikacja z ludźmi czy kulturową bazą danych – jak Manovich nazywa najważniejszy gatunek pamięci cyfrowej – jest w większości związana z ruchem w przestrzeni – podróżowaniem lub dojazdami do pracy i domu (commuting).

Odczucie totalnej mobilności coraz bardziej rozprzestrzenia się w różnych społecznościach. Najbardziej specyficzne jest tu społeczeństwo japońskie, którego kultura nazywana jest wręcz keitai denwa – czyli ‚kultura telefonów komórkowych’. Użycie technologii mobilnych ma tu charakter nadzwyczajny, ma bowiem wpływ na praktycznie każdy aspekt życia codziennego. Japończycy – szybciej niż inne społeczeństwa – realizują model społeczeństwa usieciowionego, czyli społeczeństwa stale i wszędzie podłączonego do sieci (ubiquitous networked society), a zatem stanowią model idealny społeczeństwa przyszłości, stworzony przez koncerny telekomunikacyjne, takie jak NTT DoCoMo. Japońska młodzież opisywana jest przez socjologów jako oyayubi zoku – ‚plemię szybkich kciuków’ [2]. Termin jest aplikowalny w związku z wysokim poziomem profesjonalizmu tej grupy w używaniu klawiatur telefonicznych, którymi operuje się za pomocą kciuków (w przeciwieństwie do klawiatury typu QWERTY), oraz niezwykłej aktywności w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych za pomocą telefonii komórkowej. Wysyłanie SMS i przeglądanie stron internetowych to najbardziej popularne w tej grupie akty zmediatyzowanej komunikacji; wymiana plików dźwiękowych, zdjęć i plików video jest wykonywana również głównie przy pomocy telefonów komórkowych i, jak wynika z przeprowadzonych badań, często uzupełniana jest przez niezapośredniczoną komunikację typu face-to-face [3]. Keitai shosetsu – ‚powieść komórkowa’, która składa się z wiadomości SMS jest dziś najbardziej popularnym literackim gatunkiem w Japonii, z milionami czytelników i ogromnymi nakładami wydań książkowych, które powstają w następstwie masowego ściągania powieści na urządzenia przenośne. W tym kontekście trudno się dziwić, że prawie 40% komunikacji w globalnej blogosferze, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Technorati, przebiega w języku japońskim (co jest porównywalne z komunikacją w języku angielskim w tym środowisku) [4].

Telefon komórkowy oraz wytwarzane przez niego nowe odczucie mobilności i natychmiastowości są głęboko powiązane z problematyką cyfrowej pamięci i nowym podejściem do pamiętania. Oyayubi zoku piszący kciukami każdego dnia, od momentu przebudzenia aż do momentu zaśnięcia (często zasypiający z telefonem w ręku), są prawdopodobnie prekursorami nowego modelu pamiętania. Jest to taktylny tryb percepcji, w której kciuk jest zarazem haptycznym i językowym narzędziem komunikacji. Kciuk jest nowym medium piśmienności. Kciuk pamięta pismo. Jest medium cyfrowej pamięci w warunkach nieustannego kontaktu i stałej mobilności młodzieży, turystów i commuterów, nie tylko w Japonii.

Potężnym narzędziem rodzącego się (zwłaszcza w Ameryce Północnej, Europie i Azji, lecz nie tylko) [5] globalnego plemienia szybkich kciuków jest mikroblogowanie, moblogowanie i geoblogowanie. Można dziś obserwować, że te trzy gatunki stapiają się w jeden. Serwisy do natychmiastowego uaktualniania statusu, takie jak Twitter, Jaiku, Pownce, Yammer, Tumbir, Jabber, Frazr, Google Latitude i inne, mają dominujący wpływ na proces redefinicji takich terminów, jak dystans czasowy i przestrzenny, interwał komunikacyjny, codzienne doświadczenie intersubiektywności i konektywności.

Derrick de Kerckhove sugeruje, że inteligencja konektywna użytkowników Internetu rozwija się dziś w globalną emocjonalność, a zatem i w globalną tożsamość – ‚globalhood’, co należałoby zapewne tłumaczyć jako globalstwo [6]. Idea ta może być pomocna w zrozumieniu tendencji, którą można nazwać ‚twittermanią’. Globalstwo nie stoi w opozycji do lokalnej tożsamości, jest konstruowane na podstawie doświadczeń sieciowych i innych doświadczeń medialnych, wzmacniających procesy glokalizacyjne. Twitter jest jednym z serwisów, który wzmacnia taką globalną emocjonalność. Krótka osobista dygresja o twittującym Baracku Obamie może posłużyć tu jako dobra eksplikacja tej kwestii. W grudniu 2008 roku, gdy zapisałam się do twitów Obamy, informacja, która dotarła do mnie w ciągu kilku sekund, brzmiała: „Hi, […] Barack Obama (BarackObama) is now following your updates on Twitter.” („Cześć, Barack Obama już śledzi twoje wpisy w Twitterze”). Jest to oczywiście automatyczna informacja, która przychodzi regularnie z serwerów Twittera, jednak jej kulturowe znaczenie w tym przypadku nie powinno pozostać niedocenione: prezydent Stanów Zjednoczonych podąża za wpisami internauty niezależnie od tego, kim jest i gdziekolwiek mieszka. Twitter zrównuje zatem Baracka Obamę z moją rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i studentami. Dzięki twittermanii Obama staje się moim wirtualnym przyjacielem. Odczucie globalnej intymności, tworzącej się w ciągu jednej sekundy dzięki temu mikroblogerskiemu narzędziu, sprawia, że użytkownik doświadcza głębokiej emocjonalnej przemiany, wynikającej z odczucia globalności.

Twitter jako serwis został zaprojektowany jako narzędzie wspierające tworzenie sieci społecznych, akcentujące zachowania użytkowników mediów, które były powszechne w społeczności – użycie SMS i komunikatorów internetowych. Innym ważnym elementem, który pomógł serwisowi stać się jednym z bardziej udanych narzędzi typu Web 2.0 była architektura, oparta na treściach generowanych przez użytkowników oraz otwartości na ich kreatywność i modyfikacje funkcjonalności serwisu.

Podobnie jak w przypadku wielu technologii, etuzjastyczni użytkownicy wykorzystali Twittera nie tylko do odpowiadania na pytanie „Co właśnie robisz?” Twitter był używany jako pomoc w organizowaniu i rozprzestrzenianiu informacji podczas ważnych wydarzeń, takich jak pożary lasów w Californi w 2008 roku, ostatnie wybory w USA, masakra w Bombaju czy nawet upadek samolotu linii amerykańskich lotnicznych lotu numer 1549 do rzeki Hudson w styczniu 2009 roku. Janis Krum, pasażer na promie, który jako pierwszy ruszył na pomoc, zrobił zdjęcie samolotu telefonem komórkowym i wysłał je na swoje konto do Twittera. Twitter i inne serwisy do uaktualniania statusu były także używane do wielu innych celów, w tym potoki skarg wobec firm, dzielenie poglądów, przekazywanie ciekawego materiału, dokumentowanie wydarzeń, rozmowy i flirtowanie. [7]

Ten wyjątek z raportu Pew Internet z lutego 2009 na temat Twittera i innych sieciowych serwisów do aktualizacji statusu pokazuje jak różne procesy związane z Web 2.0 powiązane są wzajemnie z twittowaniem jako aktywnością komunikacyjną. Narzędzia do mikroblogowania są doskonale zaprojektowane dla użytkowników, którzy chcą być dziennikarzami społecznościowymi i konstruować swoje lifelogi (sieciowe dzienniki w postaci całościowych multimedialnych zapisów życia), ale także dla tych, którzy potrafią skorzystać na niezwykłym przyspieszeniu nadchodzenia informacji. Waga mikroblogowania dla globalnego przepływu informacji i dla użytkowników żyjących czy podróżujących po regionie, gdzie coś ważnego się wydarzyło, podkreśla Robert Scoble, znaczący mikrobloger w społeczności Twittera:

Dlaczego jest to ważne? Cóż, pamiętacie trzęsienie ziemi w Chinach w 2008 roku? Twittowałem tego wieczoru przy użyciu Twhirl, żeby zobaczyć co mówią moi przyjaciele. W ciągu kilku minut kilka osób powiedziało „właśnie poczułem wstrząsy”. Użyłem więc wyszukiwarki, by zobaczyć, co inni twittujący użytkownicy mówią. W ciągu pierwszych dwóch minut – nawet zanim serwis USGS (Instytut Geologii USA) potwierdził trzęsienie ziemi i 45 minut zanim CNN zaczęło o tym mówić – widziałem kilku ludzi w kilku różnych miastach, którzy mówili o trzęsieniu. Wiedziałem, że jest to zatem poważny wstrząs sejsmiczny, i rzeczywiście, w ciągu najbliższych trzech godzin pojawiła się powódź doniesień medialnych na ten temat. Niektórzy ludzie publikowali adresy URL do pierwszych wiadomości w New York Times czy CNN. Inni wysyłali filmy i zdjęcia, które zrobili ich znajomi. Jeszcze inni ludzie połączyli się z siecią, by opowiedzieć o swoich osobistych doświadczeniach. [8]

Można zatem zaobserwować, że narządzia w postaci platform do mikroblogowania są elastyczne i mogą być używane do realizacji różnych celów i spełnienia odmiennych potrzeb użytkowników. Co więcej, tworzą one globalną emocjonalność i cyfrową pamięć w sposób, który nigdy wcześniej nie był doświadczany przez odbiorców mediów masowych. Co ważniejsze, pamięć cyfrowa tego rodzaju jest konstruowana społecznie, a zatem może być rozumiana jako bardziej wartościowa (bardziej prawdziwa i mniej sztuczna) niż tworzona przez tradycyjne media mainstreamowe. Bezpośredniość informacji w takich serwisach może być opisana jako wiedza oddolna. Będąc „osobistym, podręcznym i prozaicznym”, Twitter i podobne platformy łączą trzy wartości, charakterystyczne nie tylko dla mikroblogowania, ale też dla telefonów komórkowych [9]. Wartości charakterystyczne dla telefonii przenośnej zostały zatem przetransferowane w obręb serwisów typu Web 2.0.

Termin ‚ubiquitous networked society’ (społeczeństwo usieciowione) w tym kontekście nabiera nowego znaczenia – jako że twittermania często rozwija się w uzależnienie od Twittera (twitteradiction). Jednak to, co można postrzegać jako ‚zespół chorobowy’, może być również zdefiniowane jako nowy paradygmat percepcyjny, charakterystyczny dla technologicznej awangardy naszych czasów. Twittowanie nie jest szeroko postrzegane jako ważne zachowanie komunikacyjne, częściowo z powodu niepoważnego charakteru, który sugeruje nazwa serwisu (twitter – ang. ćwierkać). Twittowanie to czynność małej wagi, coś peryferycznego w stosunku do regularnej komunikacji – marginalna aktywność wymieniania bardzo krótkich wiadomości. Twity nie mogą być dłuższe niż 140 znaków, a zatem są nawet mniejsze od zawartości SMS. Ta marginalność jest charakterystyczna zarówno dla mikroblogów, jak i moblogów – blogów multimedialnych, tworzonych przy użyciu telefonu komórkowego. Chociaż twittowanie może zakłócić każdy inny rodzaj komunikacji czy czynności prowadzonych równolegle, pozwala użytkownikowi robić wiele rzeczy naraz. Twittowanie i moblogowanie często są wykonywane podczas podróży, czekania w kolejce, czytania, oglądania telewizji, przeszukiwania Sieci czy pracy – jednak czasem również podczas mówienia czy prowadzenia samochodu. Symultaniczność wielu aktywności może skutkować głębokimi zaburzeniami psychicznymi, ale też rozwojem nowych umiejętności, takich jak wielowątkowość koncentracji, wielozadaniowość (multitasking) czy rozszerzona percepcja. Może okazać się również owocna podczas pracy nad określonym zadaniem – pod warunkiem, że zestaw napływających twitów jest tematycznie powiązany z daną problematyką.

Należy tu zauważyć, że istnieją takie typy aktywności, które mogą rozwijać ten paradygmat percepcyjny i kognitywny – podróżowanie jest jedną z najważniejszych czynności tego rodzaju. Istnieje wiele narzędzi Web 2.0, które mogą być zaadaptowane podczas podróży; niektóre z nich są społecznościowymi serwisami marketingu turystycznego, inne – stanowią oddolne inicjatywy podróżników. Dobrym przykładem pierwszej kategorii może być serwis internetowy GoPlanIt, drugiego – wikimapy czy serwisy służące geotagowaniu, takie jak Bliin czy EveryTrail. GoPlanIt działa jak narzędzie mikroblogerskie dla podróżnych, ale przede wszystkim jako turystyczna wyszukiwarka udostępniająca sprofilowane zestawy usług noclegowych i transportowych oraz gotowe itineraria. Bliin i EveryTrail czy różne wikimapy lub mashupy, na przykład do Google Maps, pozwalają podróżnym wypełnić serwis własną treścią – zapisami śladów z odbiorników GPS, zdjęciami wykonanymi w czasie wycieczki, różnymi notatkami lub znacznikami i dodatkowymi plikami.

Każde z omawianych narzędzi może być postrzegane jako otwarta możliwość tworzenia lifelogu przez użytkowników. Niektóre z nich koncentrują się na zawartości, inne – na idei konektywności. Z analizy wynikają jednak również pytania o to, co pamiętamy i co zapominamy. A także – kto jest właścicielem pamięci użytkowników. Najbardziej znaczącym kolekcjonerem danych jest oczywiście Google, ale też inne koncerny telekomunikacyjne i firmy, które zbierają różne dane klientów i mogą je wykorzystywać do własnych celów. Inną kwestią pozostaje problem, czy zebrane dane przeznaczone są ‚do zapomnienia’, czy nie. Czasem nie są one ważne nawet dla samego użytkownika. Istnieją miliony martwych blogów w blogosferze. Technorati sugeruje, że wielkość ta nie powinna nas martwić, skoro każdego dnia powstaje 120 tysięcy nowych blogów i 1,5 miliona nowych postów [10]. Jednak inne badania (z czerwca 2007) wskazują, że istnieje ponad 200 milionów ludzi, którzy postrzegają siebie samych jako eksblogerów, a jeden blog na cztery jest nieaktywny [11].

Wszystko wskazuje na to, że aby móc odpowiedzieć na pytania dotyczące pamiętania i zapominania, należy najpierw zrozumieć podstawową kwestię – ‚dlaczego twittujemy’ czy ‚dlaczego moblogujemy’, etc. Inka Koskela i Illka Arminen sugerują, że moblogi mogą realizować cztery funkcje: przechowywanie, współdzielenie, publikowanie i komunikowanie [12]. Oznacza to, że są one odmiennie traktowane przez autorów, w zależności od dwóch cech: atrakcyjności i zdolności do wywoływania odpowiedzi [13]. Główne różnice leżą zatem w dostarczanych danych oraz braku bądź obecności i charakterze odbiorców. Jeśli blog posiada zdolność do gromadzenia silnej społeczności odbiorców, jest bardziej prawdopodobne, że będzie podtrzymywany przez autora. Twittowanie jest w pewnym sensie podobne – im bardziej aktywny jest twittujący, tym bardziej uzależnia się od Twittera. Wczesne badania nad Twitterem pokazały, że można wskazać trzy kategorie użytkowników serwisu: ‚źródło informacji’, ‚znajomi’ i ‚poszukujący informacji’ [14]. Co ważniejsze, intencje mikroblogerów są kierowane czterema typami zachowań, takich jak: codzienna pogawędka, rozmowa, współdzielenie informacji lub adresów URL oraz raportowanie newsów [15].

Na zakończenie trzeba zapytać, co oznacza to dla pamięci cyfrowej? Z antropologicznego punktu widzenia, Sieć, a zwłaszcza blogosfera i serwisy społecznościowe mogą być postrzegane jako doskonałe narzędzia dla badań antropologicznych. Przede wszystkim serwisy mikroblogerskie stają się otwartym, żywym archiwum pamięci społecznej, o jakim zawsze marzyli antropolodzy. Serwisy społecznościowe są także spełnieniem snu marketingowców i instytucji kolekcjonujących dane. Antropolog powinien zatem pytać, czym w takim kontekście jest w istocie cyfrowa pamięć. Dla psychologa jest to archiwum globalnej emocjonalności, dla socjologa – archiwum nowych zachowań społecznych, dla etnografa – kulturowy samozapis ludzkości, dla medioznawcy – globalny lifelog. Może zbyt wcześnie, by odpowiedzieć na to pytanie – cyfrowa pamięć jest budowana spontanicznie, choć z pomocą globalnego marketingu. Prowadzi to do tworzenia kultury remiksu, ale wciąż możliwe jest, że w przyszłości przyznamy, że było to również globalne cyfrowe pranie mózgu.

[1] V. Bush, As We May Think, „The Atlantic Monthly”, July 1945.
[2] Thumb Culture: The Meaning of Mobile Phones for Society, P. Glotz, S. Bertschi, Ch. Locke (eds.), Transcript Verlag, Bielefeld 2005.
[3] M. Ito, D. Okabe, Mobile Phones, Japanese Youth, and the Re-placement of Social Contact w: Front Stage – Back Stage: Mobile Communication and the Renegotiation of the Social Sphere. Conference in Grimstad, Norway, 22-24 June 2003. URL: http://www.itofisher.com/PEOPLE/mito/mobileyouth.pdf, oraz: D. Okabe, Emergent Social Practices, Situations and Relations through Everyday Camera Phone Use w: International Conference on Mobile Communication, Seoul 2004, URL: http://www.itofisher.com/mito/archives/okabe_seoul.pdf.
[4] D. Sifry, The State of the Live Web, April 2007 w: Sifry’s Alerts [blog], 5 April 2007, URL: http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html.
[5] A. Java, T. Finin, X. Song, B. Tseng, Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities. Procedings of the Joint 9th WEBKDD and 1st SNA-KDD Workshop 2007. University of Maryland, Baltimore County. 12 August 2007, s. 4. URL: http://workshops.socialnetworkanalysis.info/websnakdd2007/papers/submission_21.pdf.
[6] Prywatna rozmowa z Derrickiem de Kerckhove podczas I Dni Nowych Mediów, Katowice 20-22 listopada 2008.
[7] A. Lenhart, S. Fox, Twitter and Status Updating. Pew Internet Project Data Memo. 12 February 2009 [pozyskano 12 lutego 2009]. URL: http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Twitter-and-status-updating.aspx?r=1.
[8] R. Scoble, Foreword w: D. Micek, W. Whitlock, Twitter Handbook. How Social Media and Mobile Marketing are Changing the Way we Do the Business and Market Online, MBO Productions, New York 2008.
[9] Personal, Portable, Pedestrian. Mobile Phones in Japanese Life, M. Ito, D. Okabe, M. Matsuda (eds.), Massachusetts 2006.
[10] Dane podaję za Technorati 2008 [nieoficjalne statystyki], za Chilibean, The state of the SA blogosphere w Chilibean, New media news and views, 5 maja 2008 [blog], URL: http://chilibean.co.za/2008/05/05/the-state-of-the-sa-blogosphere.
[11] T. Stokes, Dead Blogs. Cyberspace Filling up with Online, Abandoned Diaries, „Times Daily” [online] 2007, 4 June. URL: http://www.timesdaily.com/article/20070604/NEWS/706040314. Zob. też odpowiedź na ten artykuł w jednym z bardziej wpływowych blogów: Millions of Dead Blogs Won’t Stop Blogging, 6 czerwca 2007, w: Bloggers Blog, URL: http://www.bloggersblog.com/cgi-bin/bloggersblog.pl?bblog=606071.
[12] I. Koskela, I. Arminen, Attractiveness and Responsiveness of Moblogs, „Observatorio” (OBS*) Journal, no 3, 2007, ss. 77-88.
[13] Ibidem, s. 77.
[14] Java, Finin, Song, Tseng, op. cit., s. 8.
[15] Ibidem, s.7-8.

Bibliografia

Brady, M., Blogging, Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. in Participating in the knowledge society: Researchers beyond the university walls. R. Finnegan (ed.). Palgrave Macmillan, London, 2005.

Brown, B. and Chalmers, M., Tourism and Mobile Technology, in Proceedings of the Eighth European Conference on Computer Supported Cooperative Work. K. Kuutti and E.H. Karsten (eds). Kluwer Academic Press, Helsinki, 2003, [p. 20], [viewed on 7th July 2009]. URL: http://www.dcs.gla.ac.uk/~barry/papers/TourismECSCWfinal.pdf.

Bush, V., As We May Think. „The Atlantic Monthly”, July 1945.

Flusser, V., Memories [1988], in Ars Electronica Facing the Future. A Survey of Two Decades. T. Druckerey with Ars Electronica (eds). MIT Press and Cambridge, Massachusetts-London, 1999, pp. 202-206.

Gallo, J., Moblogs: The Map of Time. „ZoneZero Magazine”, 2007, [viewed on 14th April 2008]. URL: http://www.zonezero.com/magazine/articles/jgallo/moblogs_time.html.

Gillmor, D., We the Media. Grassroots Journalism by the People, for the People. O’Reilly Media, Sebastopol, 2004.

Hall, J., From Weblog to Moblog. „The Feature Archives”, 2002, [viewed on 14th April 2008]. URL: http://www.thefeaturearchives.com/topic/Media/From_Weblog_to_Moblog.html.

Ito, M. and Okabe, D., Mobile Phones, Japanese Youth, and the Re-placement of Social Contact in Front Stage – Back Stage: Mobile Communication and the Renegotiation of the Social Sphere. Conference in Grimstad, Norway, 22-24 June 2003, [viewed on 31st September 2008]. URL: http://www.itofisher.com/PEOPLE/mito/mobileyouth.pdf.

Java, A., T. Finin, X. Song and B. Tseng, Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities. Procedings of the Joint 9th WEBKDD and 1st SNA-KDD Workshop 2007, University of Maryland, Baltimore County. 12 August 2007, [viewed on 31st May 2008]. URL: http://workshops.socialnetworkanalysis.info/websnakdd2007/papers/submission_21.pdf.

Kerckhove de, D., Connected Intelligence. The Arrival of the Web Society. W. Rowland (ed.). Somerville House, Toronto, 1997.

Koskela, I. and Arminen, I., Attractiveness and Responsiveness of Moblogs, „Observatorio” (OBS*) Journal, no 3, 2007, pp. 77-88.

Lenhart, A. and Fox, S., Twitter and Status Updating. Pew Internet Project Data Memo, 12th February 2009, [viewed on 12th February 2009.]. URL: http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Twitter-and-status-updating.aspx?r=1.

Maj, A., Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice, 2010.

Micek, D. and Whitlock, W., Twitter Handbook. How Social Media and Mobile Marketing are Changing the Way we Do the Business and Market Online, MBO Productions, New York, 2008.

Okabe, D., Emergent Social Practices, Situations and Relations through Everyday Camera Phone Use in International Conference on Mobile Communication, Seoul 2004, URL: http://www.itofisher.com/mito/archives/okabe_seoul.pdf.

Personal, Portable, Pedestrian. Mobile Phones in Japanese Life, M. Ito, D. Okabe and M. Matsuda (eds.), Massachusetts 2006.

Stokes, T., Dead Blogs. Cyberspace Filling up with Online, Abandoned Diaries, „Times Daily” [online], 4th June 2007. URL: http://www.timesdaily.com/article/20070604/NEWS/706040314.

Thumb Culture: The Meaning of Mobile Phones for Society, P. Glotz, S. Bertschi and Ch. Locke (eds.), Transcript Verlag, Bielefeld 2005.

Weinberger, D., Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder. Times Books, New York, 2007.

Reklamy

Samoświadomość podróżnika. Kapuściński i jego dekonstrukcja własnego doświadczenia.

Tekst został opublikowany w tomie zbiorowym: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 237-244.

Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego badana jest przez naukowców różnych dyscyplin, nie była jednak jak dotąd analizowana przez komunikologów. Poniższy szkic jest próbą spojrzenia na Kapuścińskiego właśnie z perspektywy badań nad komunikacją. Interesuje mnie zwłaszcza problem percepcji i komunikacja międzykulturowa jako element podróży rozumianej szeroko jako doświadczenie transkulturowe [1]. W tym kontekście postać Ryszarda Kapuścińskiego nabiera cech archetypicznych przypisywanych idealnym podróżnym różnych epok, jednocześnie jednak nosi znamiona bliskości i realności. Dzieje się tak dzięki jego licznym tekstom, które świadczą o jego postrzeganiu interesujących mnie zjawisk, jak również dzięki jego analizom własnego doświadczenia pisarskiego i podróżniczego, także percepcyjnego – czy szerzej – komunikacyjnego.

Nie zamierzam analizować tu wszystkich utworów Kapuścińskiego — byłby to materiał na całkiem obszerną książkę, nie na krótki artykuł. Wybierając „Lapidaria”, „Autoportret reportera” i „Podróże z Herodotem”, odnoszę się do pism Kapuścińskiego zawierających najwięcej uwag autorefleksyjnych oraz mających z założenia charakter metanarracyjny dotyczący interesującego mnie kontekstu podróży i pisania w podróży. Zamierzeniem moim jest naszkicowanie najważniejszych rysów dekonstrukcji własnego doświadczenia dokonanej przez reportera. Dekonstrukcji – gdyż nie jest to autoanaliza czy rekonstrukcja, ale świadome przewartościowanie własnego doświadczenia.

Rozważania Ryszarda Kapuścińskiego nad własnym pisarstwem i podróżami nie są jedynie uzupełnieniem jego pracy reporterskiej — raczej metanarracją towarzyszącą mu w „pracy terenowej”. Używam tego znaczącego antropologicznego terminu z całą świadomością podobieństw i różnic pomiędzy pracą reportera i antropologa. Kapuściński postrzegał sam siebie wszak nie tylko jako reportera czy pisarza, ale też jako badacza Inności [2]. Właśnie ze względu na ów skomplikowany profil podróżnika, jego refleksje dotyczące własnych wędrówek stanowią niezwykle interesujący i rzadki przykład głębokiej samoświadomości podróżnego. Własną twórczość związaną nieodłącznie z podróżowaniem Kapuściński wielokrotnie nazywał tłumaczeniem. Jego celem było przekładanie nie języków, a kultur [3]. Świadomie pełnił rolę, którą współcześni teoretycy podróży tacy jak Theron Nuñez, nazywają „człowiekiem marginalnym” czy „brokerem kultury”. W typologii Nuñeza rolę tę pełni zazwyczaj osoba, która inicjuje kontakty międzykulturowe, będąc z natury lub stając się z własnej woli nośnikiem wzorców obcej kultury, próbując nawiązać z nią kontakt, fascynując się nią, ucząc się jej języka i mówiąc o niej swoim pobratymcom. To osoba, bez której dialog kultur byłby niemożliwy. Podróżni rzadko bywają świadomi tej roli — jeszcze rzadziej pełnią ją rozumiejąc jako swą misję. Ryszard Kapuściński nie tylko świadomie notorycznie doprowadzał do wymiany międzykulturowej, ale też dostrzegał w niej sens podróży w ogóle, nie tylko podróży reporterskiej.

„Podróże z Herodotem” traktuję jako przykład świadomego rozliczenia się Kapuścińskiego z własną przeszłością w roli brokera kultury. Przeszłością zarówno podróżnika, jak i pisarza-reportera. Jest to dzieło dekonstruujące warsztat i światopogląd Kapuścińskiego, opowiadające w istocie o jego dorastaniu do roli twórcy posługującego się słowem w sposób dojrzały, potrafiącego nawiązać kontakt międzykulturowy i umiejącego czerpać wiedzę z przestrzeni obcej kulturowo i językowo. Jest to opowieść o uczeniu się praktyki komunikacji międzykulturowej przez człowieka chcącego poznać świat w czasach niekoniecznie temu sprzyjających. Kapuściński rozpoczyna swe podróże w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy kontakty pomiędzy kulturami nie były jeszcze elementem poprawnego politycznie dyskursu postmodernistycznego, a często przebiegały w krajach wychodzących z epoki kolonialnej w sposób wcale nie pokojowy. Herodot, który jest wyraźnym alter ego autora, a jednocześnie jego ideałem postawy otwartości na obcość — także podróżuje w czasach niezbyt przyjaznych podróżom międzykulturowym. Dla Kapuścińskiego ważny jest jednak pęd poznawczy, chęć zrozumienia obcości i świata.

Ja muszę podróżować, muszę jeździć. Kiedy posiedzę w jakimś miejscu, niekoniecznie w Polsce, gdziekolwiek, zaczynam się nudzić, zaczynam być chory, muszę jechać dalej. Strasznie jestem ciekaw świata. Zawsze ubolewałem, że jeszcze nie byłem tu i tam. [4]

Kapuściński zastanawia się nad tym, jaki mógł być jego wielki poprzednik, wyobraża go sobie na wiele sposobów — a jednak mamy wrażenie, że pisze o samym sobie, a w każdym razie o ideale reportera czy antropologa.

Możemy sobie wyobrazić takiego człowieka opętanego jakąś niedającą mu spokoju ideą. Jest ożywiony, nie może usiedzieć na miejscu, ciągle widzimy go gdzie indziej, wszędzie, gdzie się pojawi, wprowadza atmosferę poruszenia i niepokoju! Ludzie, którzy nie lubią ruszać się z domu i wychodzić poza własny opłotek, a takich jest zawsze i wszędzie większość, traktują owe nieprzystające do nikogo i niczego typy jako dziwaków, jako nawiedzonych, nawet — jako pomyleńców.
Być może tak właśnie współcześni patrzyli na Herodota. On sam nic o tym nie mówi. Zresztą, czy w ogóle zwracał na takie rzeczy uwagę? Był zajęty swoimi podróżami, przygotowaniami do nich, a potem selekcją i porządkowaniem przywiezionych materiałów. Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. [5]

Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie w przytoczonym fragmencie. Pierwsza to emocjonalne nacechowanie języka, zaznaczone nawet wykrzyknikiem. Druga — to przejście od formy trzecioosobowej do pierwszoosobowej (od „on” do „my”), które następuje jako próba uniwersalizacji i personalizacji doświadczenia podróży. Zakończenie, co nie budzi chyba wątpliwości, dotyczy na równi Herodota, jak i Kapuścińskiego. „Choroba na podróż” jest ich wspólną cechą.

Kapuściński dekonstruuje swój obraz dojrzałego reportera i artysty słowa, opisując banalne początki pasji pisarskiej i podróżniczej oraz pierwsze trudne kroki, jakie stawiał w zawodzie prasowego korespondenta zagranicznego. W „Autoportrecie reportera” ironicznie podsumowuje początki swej pracy zawodowej jako nieoczekiwany awans kiepskiego poety, próbującego nieudolnie naśladować Majakowskiego [6]. W „Podróżach z Herodotem” wspomina swe marzenie z młodości, dzięki któremu został reporterem — marzenie o „przekroczeniu granicy” i doświadczeniu inności. Jednocześnie opisuje swe pierwsze, nieudane z punktu widzenia profesjonalnego reportera podróże służbowe — do Indii i Chin. Oczywiście z perspektywy historii nabierają one sensu i mają wartość zdarzeń koniecznych — jednak w kontekście przebiegu efektywnej komunikacji międzykulturowej trudno zaliczyć je do sukcesów.

Dekonstrukcja roli reportera dokonywana jest tu poprzez krytykę błędów uniemożliwiających komunikację. Kompletny brak znajomości realiów danego kraju, brak podstawowej wiedzy kulturowej na dany temat, zarówno zapośredniczonej w lekturach, jak i w badaniach wstępnych czy dokumentacji oraz brak znajomości języków obcych czy też pisma obowiązującego w danej kulturze — jawią się tu jako elementy obrazu młodego człowieka nie przygotowanego zupełnie do przemierzania i rozumienia świata. Proces uczenia się obserwowania świata poprzez zdobywanie wiedzy i analizę rzeczywistości kulturowej jest żmudny.

Pierwsze spotkania z obcością stanowią serię szoków kulturowych — w samolocie, w sklepach, na ulicach i w kawiarni w Rzymie, na lotnisku, na ulicach i w hotelu w Delhi, w chińskim pociągu i na ulicach w Pekinie. To nie tylko szok spowodowany odmiennością przestrzeni, ale też zachowaniem ludzi, ich wyglądem, intencjami i próbami komunikacji. Można tu wspomnieć choćby ucieczkę przed rikszarzami w Delhi powodowaną chęcią sprostania wpojonym socjalistycznym przekonaniom o równości ludzi. Rikszarze mający nadzieję na zarobek i miskę ryżu oraz młody Kapuściński, czyli sahib-socjalista, nie chcący być „krwiopijcą uciemiężonych braci” — to bohaterowie tej sceny nieporozumienia cywilizacyjnego [7]. Tę historię zdobywania umiejętności rozumienia obcych kultur można określić jako wzloty i upadki ucznia praktyki komunikacji międzykulturowej. Praktyka ta obejmuje stopniowe poznawanie stylów i środków komunikacji właściwych danym kulturom (przede wszystkim związanych z komunikacją niewerbalną, zwłaszcza z proksemiką, haptyką, kinezyką i chronemiką) oraz pobudzanie własnej multisensorycznej wrażliwości na obcość.

Prowokuje ona także narastanie świadomości metodologicznej związanej z poznaniem w podróży — rozpoznawanie problemów poznania i technik opanowywania świata poprzez różnoraką wiedzę o nim. Po pierwsze, poprzez lekturę i język.

Chodziłem po mieście, notując napisy na szyldach, nazwy towarów w sklepach, słowa zasłyszane na przystankach autobusowych. W kinach zapisywałem po omacku, po ciemku, napisy na ekranie, spisywałem hasła z transparentów niesionych przez napotkanych demonstrantów. Docierałem do Indii nie przez obrazy, dźwięki i zapachy, ale poprzez język, w dodatku język nie rodzimie hinduski, ale obcy, narzucony, na tyle jednak zadomowiony, że był dla mnie kluczem niezbędnym, był tożsamy z tym krajem. Moje zapasy z Indiami to były w pierwszej rundzie zmagania z językiem. Pojąłem, że każdy świat ma własną tajemnicę i że dostęp do niej jest tylko na drodze poznania języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas nieprzenikniony i niepojęty, choćbyśmy spędzili w jego wnętrzu całe lata. Co więcej — zauważyłem związek pomiędzy nazwaniem a istnieniem, bo stwierdziłem po powrocie do hotelu, że widziałem na mieście tylko to, co umiałem nazwać, że na przykład pamiętałem napotkaną akację, lecz już nie drzewo, które stało obok niej, ale którego nazwy nie znałem. Słowem, rozumiałem, że im więcej będę znał słów, tym bogatszy, pełniejszy i bardziej różnorodny świat otworzy się przede mną. [8]

Podróż jest okazją do refleksji nad sposobami percepcji i budowaniem ideowego konstruktu świata — co w podróży reportera jest wszak bardzo istotne. Poczucie niemożności opisu kraju, którego nie sposób zrozumieć to generalnie doświadczenie Kapuścińskiego z tej pierwszej dalekiej podróży. Doświadczenie ogromu świata, jego różnorodności i wysokiego stopnia skomplikowania stanowią o jej wartości poznawczej. Kapuściński pisze, że podróż do Indii nauczyła go pokory. Pokory koniecznej, by poznać inną kulturę. Pokory, zachęcającej do wysiłku intelektualnego, zmuszającej do „długiego i solidnego przygotowania się” na spotkanie z innością [9].

W kolejną daleką podróż, do Chin, Kapuściński wyrusza już z walizką pełną książek. Jednak budowanie wiedzy o świecie dokonuje się na wiele sposobów. Nie tylko poprzez lekturę i język. Także poprzez ludzi, obrazy, dźwięki, smaki czy zapachy. W różnych swych dziełach Kapuściński korzysta z licznych metod poznania. Chiny przynoszą inny rodzaj świadomości niż Indie. Dominującym odczuciem jest otoczenie przez — jak sam to nazywa — „Wielki Mur Języka”. Kapuściński pisze o wrażeniu otoczenia przez niezrozumiały język, napisy, rozmowy, wyraz twarzy lub jego brak, transparenty, hasła, dźwięki z radia i z ulicy. Wobec tej niezrozumiałości, braku możliwości semiotycznego „zakorzenienia się” w kulturze poprzez słowo, logos — znaczenia nabiera obserwacja wizualna. Od razu nasuwają się też porównania z poprzednią podróżą.

A jednak choć alfabety hindi i chiński sprawiały mi jednakową trudność, różnica między zachowaniem ludzi w obu tych krajach była widoczna. Hindus jest istotą rozluźnioną. Chińczyk — spiętą i czujną. Tłum Hindusów jest bezkształtny, płynny i spowolniały, tłum Chińczyków uformowany w szeregi, zdyscyplinowany, maszerujący. Czuje się, że nad tłumem Chińczyków stoi dowódca, wyższy autorytet, natomiast nad tłumem Hindusów unosi się areopag niezliczonych i niczego nie wymagających bóstw. Jeżeli tłum Hindusów napotka coś ciekawego — przystaje, przygląda się i zaczyna dyskutować. W takiej samej sytuacji tłum Chińczyków będzie szedł dalej, zwarty, karny, ze wzrokiem utkwionym w wyznaczony cel […] zamiast pielgrzymów drogami idą brygady produkcyjne.

Różne też mają twarze.

Twarz Hindusa może zaskoczyć nas jakąś niespodzianką […] Takich niespodzianek nie sprawi nam twarz Chińczyka. Jest ona gładka i ma niezmienne rysy. Wydaje się, że nic nie może zburzyć jej nieruchomej powierzchni. To twarz, która mówi, że kryje coś, czego nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć. [10]

W wyprawie tej towarzyszy Kapuścińskiemu chiński tłumacz i przewodnik, jest on jednak raczej dozorcą politycznym i organizatorem czasu, niż translatorem obcej kultury. Stara się on kontrolować akty komunikacji międzykulturowej. Przewodnik jest cenzorem. Cenzorem o gładkiej twarzy, niepodatnej na analizę Europejczyka. Wyprawa ta również stanowiła nauczkę dla początkującego podróżnika — że obca cywilizacja, choć fascynująca, może stanowić przedmiot, którego nie sposób ogarnąć przez całe życie. Nawet mimo usilnych starań i pogłębionej lektury.

Po latach Kapuściński podsumuje swoje doświadczenia, pisząc, że trzy podstawowe źródła jego pisarstwa stanowią podróże, lektury i refleksje [11]. To również dzięki nim, będzie mógł stwierdzić, że jest zadomowiony na wielu kontynentach — ojczyznę podróżnika stanowią nie państwa, a różne adresy, drzwi, autobusy, budki z gazetami, twarze, głosy [12]. Domem jest jego pamięć o podróżach i przerwach w podróży. Jednocześnie z czasem zaczyna dostrzegać ulotność pamięci kulturowej — może stąd między innymi powrót i swoista rekonstrukcja, ale i dekonstrukcja własnych przeżyć reporetrskich z młodości. Mimo, iż nie były to przecież idealne podróże dziennikarskie czy badawcze, ich wspomnienie ocala pewien fragment rzeczywistości kulturowej, rzeczywistości przepuszczonej przez pryzmat spojrzenia początkującego podróżnika. Ocaliła je nieświadomie jego młodzieńcza chęć wchłonięcia wszystkich możliwych bodźców, towarzysząca mu od pierwszej chwili w drodze — po to, by poznać, zrozumieć. Wspominanie porażek komunikacyjnych pobudza jednocześnie refleksję metodologiczną nad sposobem percypowania świata, nad zdobywaniem informacji i wiedzy w podróży i w lekturze, nad samą materią języka, obrazu, nad pisaniem.

Traktuję język jako pojęcie szersze. Dla mnie językiem jest sytuacja, są gesty, barwa, kształt. Odbieram informacje nie tylko z tego, co ktoś mówi — lecz z całego pejzażu, klimatu, ze sposobu zachowania ludzi, z tysiąca szczegółów. To wszystko mówi, ta cała rzeczywistość, która mnie otacza. I mówi nie językiem, który wyraża się słowem, ale swoim językiem symboli, znaków. […] Głównie jest to odbiór wrażeniowy. To bardzo wyostrza wzrok — patrzenie i rozumienie świata poprzez widzenie świata. Byłem w krajach, których języka nie znałem, a musiałem informować, co się tam dzieje, interpretować fakty, które widziałem. Myślę, że przy pewnym doświadczeniu można wyrobić sobie inne sposoby percepcji świata, niekoniecznie językowe. [13]

Kapuściński z pełną świadomością ocenia swoje zróżnicowane sensorycznie metody zbierania informacji jako niezbędne w pracy reportera. Wielokrotnie wspomina doświadczenie z Teheranu, gdzie opisywał wydarzenia polityczne na podstawie zachowania ulicznego sprzedawcy [14]. Można zatem stwierdzić, że stał się nie tylko mistrzem słowa, ale też komunikacji międzykulturowej. Potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu proksemiki, kinezyki czy psychologii — by osiągnąć zrozumienie Innego.

Można także zauważyć jego głęboką świadomość skutków użycia określonego medium przekazu czy zapisu. Wielokrotnie zastanawia się nad rolą środków masowego przekazu w zmianie sposobów komunikowania o zdarzeniach na świecie, często zauważa także, że użycie danego medium może stanowić o sukcesie, bądź porażce reportera. Z dystansem traktuje nagrywanie dźwięku czy obrazu na żywo, choć docenia ich zalety. Świadomie wykorzystuje fotografię. Ceni nie tylko wzrok, ale i słuch — może dlatego, że nie nagrywa. Często dekonstruuje sposoby działania mediów i obnaża nowe metody pracy dziennikarskiej. Wiąże się to właśnie z połączeniem pisarstwa z lekturą i podróżą. Nowe dziennikarstwo nie ma czasu ani na lekturę, ani na podróż jako doświadczenie, poznanie, niekończącą się rozmowę. Nastawione na fakty, liczby, sondaże i dane statystyczne, nie wyjaśnia świata, podając jedynie szokujące informacje [15]. Kapuściński dekonstruuje swoje podróże i pisarstwo także po to, by pokazać wartość zrozumienia, zatrzymania się, posłuchania drugiego człowieka, spokojnej refleksyjnej obserwacji. Pisząc wielokrotnie o swym warsztacie, o języku, postrzeganiu świata, próbuje powrócić do idei dziennikarstwa rozumiejącego i interpretującego. To w istocie postawa antropologiczna. Sam Kapuściński z czasem zaczyna to coraz wyraźniej akcentować [16].

Uważam się za badacza Inności — innych kultur, innych sposobów myślenia, innych zachowań. Chcę poznać pozytywnie rozumianą obcość, z którą chciałbym się zetknąć, aby ją zrozumieć. Chodzi o pytanie, jak na nowo i adekwatnie można opisać rzeczywistość. Czasami taki sposób pisania nazywa się pisaniem niefikcyjnym. Powiedziałbym, że chodzi tu o twórcze pisanie niefikcyjne. Osobista obecność jest tu bardzo ważna. Czasami spotykam się z pytaniem, kto jest bohaterem moich książek. Wówczas odpowiadam: ja nim jestem, ponieważ te książki opisują osobę, która podróżuje, przygląda się, czyta, rozmyśla i o tym wszystkim pisze. [17]

Claude Lévi-Strauss w latach pięćdziesiątych, czyli wtedy, gdy Kapuściński zaczynał swą karierę podróżniczą, zżymał się na pisanie, które wywodzi się z podróży. Uważał, że prowadzi ono najczęściej do banału i przechwałek [18]. Widział w podróżnikach ludzi, którzy stawiają się w roli autorytetu, choć zazwyczaj niewiele wiedzą. Raził go fakt, że podróżnik często opowiada o swych doświadczeniach, nadając im obiektywną wartość i uzurpując sobie prawo do ferowania wyroków na temat kultur, z którymi zetknął się jedynie przelotnie. Lévi-Strauss nie krył się specjalnie ze swą pogardą i zazdrością wobec „plemienia” zawodowych podróżników, którzy odgrywając bohaterów, nawet jeśli nie mają nic do powiedzenia, zawsze zdobywają bez trudu tłumy słuchaczy. To chwała, na jaką nie mógł liczyć antropolog. Ryszard Kapuściński — jako podróżnik i samozwańczy antropolog — takich słuchaczy i czytelników zdobył. W analizowanych tu dziełach sam podał receptę na sukces, opisując swoje metody pracy i historię własnych podróży oraz lektury. Wymagało to nie tylko talentu, ale i wytężonej pracy, lektury, refleksji, dystansu do własnych dokonań i umiejętności obserwacji oraz słuchania Innego.

Współczesna antropologia wciąż się tego uczy.

PRZYPISY:
[1] Por. A. Maj: Media w podróży. ExMachina, Katowice 2008.
[2] R. Kapuściński: Lapidarium II, [w:] Lapidaria, Warszawa 1997, s. 210.
[3] R. Kapuściński: Autoportret reportera, wybór K. Strączek, Kraków 2003, s. 21.
[4] Ibidem, s. 11.
[5] R. Kapuściński: Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 79-80.
[6] R. Kapuściński: Autoportret reportera…, s. 9.
[7] Por. Podróże z Herodotem…, s. 22-23.
[8] Ibidem, s. 26.
[9] Por. Ibidem, s. 42.
[10] Ibidem, s. 66-67.
[11] R. Kapuściński: Lapidarium II…, s. 210.
[12] R. Kapuściński: Lapidarium I, [w:] Lapidaria…, s. 158.
[13] R. Kapuściński: Autoportret reportera…, s. 49-50.
[14] Por. np. Ibidem, s. 49.
[15] Kapuściński ocenia rozwój kultury i mediów podobnie do Neila Postmana, który pisze o istotnej różnicy pomiędzy wiedzą charakterystyczną dla Epoki Opisu, a informacją dominującą w Epoce Show Biznesu. Por. N. Postman: Zabawić się na śmierć, przeł. L. Niedzielski. Warszawa 2002.
[16] Por. R. Kapuściński: Ten Inny. Kraków 2006.
[17] R. Kapuściński: Lapidarium II…, s. 210-211.
[18] C. Lévi-Strauss: Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Warszawa 1960, s. 39-40.