Posts Tagged ‘ lektury do zajęć ’

Przedmiot specjalizacyjny: Zachowania komunikacyjne 1, ćwiczenia III LIC KK

Paul Levinson: Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa 2006.

Paul Levinson: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. Warszawa 1999.

Neil Postman: Zabawić się na śmierć. Warszawa 2002.

Howard Rheingold: Narzędzia ułatwiające myślenie. Warszawa 2003.

Walter Benjamin: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. Twórca jako wytwórca. W: Idem: Anioł historii. Poznań 1996.

Wiesław Godzic: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków 1996.

Gustav Le Bon: Psychologia tłumu. Warszawa 1997.

Jose Ortega y Gasset: Bunt mas. Warszawa 2004.

George Ritzer: Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2001.

George Ritzer: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa 1997.

Mary F. Rogers: Barbie jako ikona kultury. Warszawa 2003.

Benjamin Barber: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2000.

Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Warszawa 2004.

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Warszawa 2001.

Derrick de Kerckhove: Powłoka kultury. Warszawa 1996.

Tadeusz Miczka: O zmianie zachowań komunikacyjnych. Katowice 2002.

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

Krzysztof Olechnicki: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009.

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski. Z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Katowice 2009.

Anna Maj: Media w podróży. Katowice 2009.

Reklamy