Posts Tagged ‘ edukacja medialna ’

Edukacja medialna

Rudnicka Patrycja: Moodle i co dalej? Psychologiczne właściwości internetowych środowisk edukacyjnych. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 347-356.

Długosz Piotr: Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 327-337.

Wątroba Mirosław: Wpływ mediów na dziecko. Prawne i społeczne mechanizmy ochrony. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 356-366.

Siuda Piotr: Cyberreligia – powstanie religijnych społeczności wirtualnych. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 284-293.

Koszembar-Wiklik Małgorzata: Advertainment i marketing wirusowy – nowe formy komunikacji z odbiorcą. W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner. Wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 317-326.

E-enjoy ICT Quality Book. Towards European Standards. Ed. Z. Nawrat. M-Studio, Zabrze 2010.

Folkerts Jef: Playing Games as an Art Experience: How Videogames Produce Meaning through Narrative and Play. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Ed. D. Riha, A. Maj, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 99-117.

Riha Daniel: The 3D Virtual Library as a Value-Added Library Service. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Ed. D. Riha, A. Maj, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 119-134.

Thomas Theodoros: Learning New Literacies through Machinima. In: Emerging Practices in Cyberculture and Social
Networking. Ed. D. Riha, A. Maj, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, p. 135-147.

Sztumski Wiesław: Ku społeczeństwu niewiedzy i dezinformacji. „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 135-148.

Kryszczuk Maciej D.: Podział cyfrowy – nowy wymiar zróżnicowania społecznego? „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 160-180.

Maj Anna: Transformacje wiedzy. Idee wiki, commons i social bookmarking oraz ich wpływ na redefinicję pojęcia. „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 181-198.

Limanówka Agata: Internet i gry komputerowe – pozytywny i negatywny wpływ gier na ich użytkowników. Realizacja potrzeb graczy poprzez uczestnictwo w grach. „Transformacje”. 2007-2008, nr 51-57, s. 216-239.

Reklamy

Edukacja medialna

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. Warszawa 2006.

Hofmokl Justyna: Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa 2009.

Internetowe gatunki dziennikarskie. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Seria: Edukacja medialna, podręcznik akademicki. Warszawa 2010.

Jenkins Henry: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. Warszawa 2006.

Reppesgard Lars: Imperium Google. Warszawa 2009.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, lektury są uzupełnieniem ćwiczeń.

edukacja medialna

Bard Alexander, Soderqvist Jan: Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. WAiP, Warszawa 2006.

Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006.

Bush Vannevar: As We May Think. “The Atlantic Monthly”, July 1945; URL: http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush.

Castells Manuel: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.

Chmielewska-Łuczak Dorota, Smejlis Tomasz: Komunikacja w świecie gier komputerowych. W: Język @ multimedia. red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko. Wyd. DSWE TWP, Wrocław 2005.

Filiciak Mirosław: Użytkownik jako producent. Ku genealogii nowych mediów. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Filiciak Mirosław: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. WAIP, Warszawa 2006.

Kamińska Magdalena: Zjawisko digitalnego gender-switching, czyli rodzajowy dymorfizm jako żródło cierpień i telematyczna anestezja. W: Umysł — Ciało — Sieć. red. E. Stawowczyk-Tsalawoura, W. Chyła. Wyd. UAM, Poznań 2005.

Kluszczyński Ryszard W.: Net art — nowe terytorium sztuki. W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Lessig Lawrence: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005. URL: www.wolnakultura.org/ksiazka.html.

Levinson Paul: Miękkie ostrze czyli historia i przyszłość rewolucji informatycznej. MUZA, Warszawa 1999.

Miczka Tadeusz: Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów. W: Internet — społeczeństwo informacyjne — kultura. Red. A. Kiepas, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczuk. Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, Tychy 2006.

Nodzyńska Małgorzata: Wizualizacja procesów przyrodniczych w portalach edukacyjnycha jej wpływ na mikrowyobrażenia uczniów o mikroświecie. W: Język @ multimedia. red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko. Wyd. DSWE TWP, Wrocław 2005.

Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Oblicza Internetu. Red. M. Sokołowski. Wyd. PWSZ, Elbląg 2004.
Ogonowska Agnieszka: Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. Kraków 2003.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Reeves Byron, Nass Clifford: Media i ludzie. PIW, Warszawa 2000.

Sitarski Piotr: Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Sitarski Piotr: Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Slevin James: Internet i formy związków ludzkich. W: Socjologia codzienności. Red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Znak, Kraków 2008.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. WAiP, Warszawa 2008.

Wałaszewski Zbigniew: Interaktywność gier komputerowych. W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia. Red. M. Hopfinger. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Zawojski Piotr: Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. W: Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.