antropologia mediów 2012 – lektury

Belting Hans: Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Universitas, Kraków 2007.

Berger John: Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: Idem: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.

Ewing William A.: Ciało. Antologia fotografii ludzkiego ciała. Przeł. W. Nowakowski, Wyd. Prima, Warszawa 1998.

Graczyk Arkadiusz: Ideologia, mit, fotografia. Casus ‘National Geographic Magazine’. W: Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki. Wyd. UMK, Toruń 2003.

Kuligowski Waldemar: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Universitas, Krakow 2007.

Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2008.

Niewidzialna mapa Wrocławia. Die unsichtbare Stadtkarte Breslaus. The Invisible Map of Wrocław. Maciej Bączyk, Karol Krukowski i in. Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu. Red. K. Olechnicki, Wyd. UMK, Toruń 2003.

Olechnicki Krzysztof: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa 2003.

Sztompka Piotr: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. PWN, Warszawa 2005.

Urry John: Spojrzenie turysty. Przeł. A. Szulżycka. PWN, Warszawa 2007.

Winkin Ives: Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Przeł. A. Karpowicz. WUW, Warszawa 2007.

Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny. Przeł. A. Moszyńska, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995, nr 1 (228), s. 46-49. [lub nowe wydanie: Wright Terence: Narracja telewizyjna a film etnograficzny, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005].

Wright Terence: Teorie realizmu i konwencji, „Konteksty” nr 3-4/1997, s. 24-32.

Reklamy

kultura multimedialna 2012 – lektury

Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów. Red. W. Godzic, M. Żakowski. WAiP, Warszawa 2007.

Derrick de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Mikom, Warszawa 2001.

Lawrence Lessig: Wolna kultura: Przekład zbiorowy. WAiP, Warszawa 2005.

Lev Manovich: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. WAiP, Warszawa 2006.

Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje. Red. Ł. Jonak, P. Mazurek, A. Tarkowski i in. WAiP, Warszawa 2006.

Don Tapscott, Anthony D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa 2008.

John Battelle: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006.

Manuel Castells: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.

Kody McLuhana. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Ryszard Kluszczyński: Sztuka interaktywna. WAiP, Warszawa 2010.

Ryszard Kluszczyński: Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Rabid, Kraków 2001.

Nowa audiowizualność — nowy paradygmat kultury. Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. WUJ, Kraków 2008.

Anna Maj: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010.

kultura multimedialna – Wizje przyszłości: Rewolucja inteligencji

Film „Rewolucja inteligencji” to pierwsza część serii „Wizje przyszłości” zrealizowanej przez Michio Kaku, wybitnego fizyka i popularyzatora nauki, współpracującego od lat z BBC. Zachęcam do lektury jego książek i oglądania również innych filmów. Na zajęciach omówimy koncepcje i przykłady zawarte w „Rewolucji inteligencji”. Przy okazji przypominam o lekturze książki Lva Manovicha („Język nowych mediów” – rozdziały 1 i 3).

Wizje przyszłości – Rewolucja inteligencji

dyżur w sesji poprawkowej

Ogłaszam dyżur w sesji poprawkowej: 20 września, godz. 13:00, pok. 501 lub 207a.
Zapraszam po zaliczenia zajęć i praktyk.

Egzamin poprawkowy: Kultura multimedialna II KSZ

Ogłaszam termin egzaminu poprawkowego: 20 września (wtorek), godz. 17-ta. Jeżeli termin Państwu nie odpowiada, proszę o kontakt przedstawiciela grupy.

Egzamin z kultury multimedialnej KSZ

Oceny z części wykładowej egzaminu z kultury multimedialnej (I termin):

Aneta Janczura 5
Bartłomiej Żelazny 4
Marta Żak 4
Agnieszka Ziętek 3,5
Karolina Zaleśny 3
Martyna Kucza 3

Joanna Siekiera 2
Agnieszka Goleśny 2
Anita Wójcikowska 2
Ewa Krawczyk 2
Martyna Kleszcz 2
Karolina Bugajska 2
Bartosz Kołtoński 2
Magdalena Jasik 2

Przypominam, że egzamin składa się z dwóch części, które trzeba zaliczyć. Podane oceny nie są zatem ocenami końcowymi. Osoby, które nie zaliczyły kolokwium z ćwiczeń, nie dostaną wpisu z przedmiotu, dopóki nie zaliczą części ćwiczeniowej, a zatem: zanim pojawią się Państwo u mnie po wpis we wrześniu, muszą mieć Państwo zaliczenie z ćwiczeń. Pani Copik specjalnie dla Państwa ustaliła trzy dyżury, proszę z nich skorzystać. Ja przewiduję jeden dyżur pod koniec sesji poprawkowej, ok. 20 września (dokładny termin podam na blogu na początku września).

Osoby, które nie zaliczyły części wykładowej będą zdawać we wrześniu ustnie. Tym razem proszę się PORZĄDNIE PRZYGOTOWAĆ. Na egzamin poprawkowy należy przeczytać fragmenty następujących książek (dostępne w czytelniach, bibliotekach i księgarniach):

Tapscott Don: Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. WAiP, Warszawa 2011 (r.3).
Tapscott Don, Williams Anthony D.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. WAiP, Warszawa 2008 (r.2 i 3).
Battelle John: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Przeł. M. Baranowski. PWN, Warszawa 2006 (r.4 i 5).
Maj Anna: Media w podróży. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2010 (r.3 i 5).

Do tego obowiązują oczywiście notatki z wykładów.

Cyfrowe miasta i Transgresje zmysłów w Cyberogrodzie

Z uwagi na jutrzejszy Europejski Kongres Gospodarczy, którego znaczna część dotyczy nowych mediów, proszę o przybycie na zajęcia z antropologii mediów i komunikacji audiowizualnej na obrady Kongresu, tj. do Kina Rialto o godz. 9:00. Spotkamy się na miejscu. Proszę potraktować kongres jako godziny zajęć, zrobić listę obecności oraz notatki – chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tematach poruszonych w czasie obrad na kolejnych zajęciach za tydzień. Przepraszam, że tak późno Państwa informuję, zupełnie zapomniałam, że to już ten tydzień. Nie może nas tam nie być!

W piątek i sobotę zapraszam natomiast na konferencję, którą organizuję. Będzie dotyczyć nowych mediów, zmysłów i McLuhana: „Transgresje zmysłów”, 20-21 maja w ASP na Raciborskiej (godz. 10-16:30). Goście specjalni to: Derrick de Kerckhove (CA/IT), Paul Levinson (USA), David Weinberger (USA), Paul Hoffert (CA), Maurice Benayoun (FR), Maria Pia Rossignaud (IT), Mark Federman (CA). Będzie można posłuchać wykładów i podyskutować ze światowej sławy medioznawcami i artystami nowomedialnymi. Konferencja jest tłumaczona symultanicznie. Odbędzie się też performance Maurice’a Benayouna. Czekamy również na pomysły nieformalnych dyskusji w przerwie kawowej McLuhan Unconferences. Serdecznie zapraszam do udziału mimo juwenaliów (można to pogodzić)!

Proszę również o rozpropagowanie informacji wśród znajomych, których interesuje tematyka konferencji.
Informacja o konferencji i programie:
http://www.cybergarden.eu
http://www.facebook.com/event.php?eid=100804370011057

 
Poniżej newsletter z ESK z jutrzejszym programem. Oczywiście zachęcam również do obecności na popołudniowych wydarzeniach, już poza zajęciami. Czeka nas bardzo nowomedialny tydzień – proszę nie przegapić takiej okazji. Zapraszam do Cyberogrodu!

VIDEO RE:VIEW
10.05-26.06.2011
Sesja w ramach III Europejskiego
 
Kongresu Gospodarczego
17.05.2011, godz. 9.00-15.00
 Kinoteatr Rialto 
ul. Św. Jana 24
Już jutro w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie 
się specjalna sesja poświęcona nowym mediom. Prelegenci opowiedzą 
o sposobach wykorzystania nowoczesnych technologiach w funkcjonowaniu 
ośrodków miejskich oraz o roli artystów w budowaniu gospodarki kreatywnej.

Nowe technologie otaczają ściśle codzienne życie, dlatego dyskusja 
nad ich obecnością i możliwościami dotyczy wszystkich uczestników życia 
społecznego. 
Instytucja Kultury Katowice 2016 Biuro ESK jest organizatorem jednej 
z sesji tematycznych odbywających się w ramach 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Cyfrowe miasta – nowe technologie w rozwoju metropolii


godz. 9.00 
Juan Pradas (Milla Digital, Saragossa)

Zaragoza & Digital Mile – wspieranie innowacyjności, kreatywności 
i regeneracji ośrodków miejskich w dążeniu do redefinicji 
przyjaznego mieszkańcom miasta średniej wielkościgodz. 9.40
 Dimitris Charitos (Uniwersytet Ateński)

Znaczenie mobilnych i wszechobecnych mediów 
dla poprawy interakcji społecznej w kontekście miejskimgodz. 10.20 
Krzysztof Wnęk (Miasteczko multimedialne, Nowy Sącz)

Inwestycje w przemysł kreatywny na przykładzie projektu 
Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu

.

Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w rozwoju miast. 
Zmienia się nie tylko infrastruktura, ale także mechanizmy tworzenia 
i upowszechniania wiedzy, leżące u podstaw społeczeństwa informacyjnego. 
Nowe media przyczyniają się również do zmiany tożsamości i wizerunku miast, 
odchodzących od modeli produkcji epoki industrialnej. Prezentowane w trakcie 
panelu instytucje to przykłady miejsc, w których nauka spotyka się z technologią 
oraz sztuką, dzięki czemu stały się one ważnymi ośrodkami innowacji.Projektanci przyszłości – artyści i gospodarka kreatywna


godz. 11.30
 Manuela Naveau (Ars Electronica Center, Linz)

Ars Electronica – eksperyment artystyczny a doświadczenie społecznegodz. 12.15 
Marian Oslislo, Ksawery Kaliski (Akademia Sztuk Pięknych, Katowice)
Transkodowanie rzeczywistości 
- Pracownia Nowych Mediów w ASP w KatowicachStereotypowy obraz artysty przedstawia osobę twórczą, lecz oderwaną 
od rzeczywistości. Tymczasem współcześni twórcy znaleźli się w centrum 
tzw. przemysłu kreatywnego, będącego motorem wzrostu najważniejszych 
gospodarek na świecie. Artyści nie są zwyczajnymi dostarczycielami 
produktów kulturalnych, ale również badaczami eksplorującymi nieznane 
obszary rzeczywistości. Goście panelu przedstawią realizacje 
współczesnych artystów-projektantów i rozmawiać będą na temat roli 
twórców oraz wyzwań, przed jakimi stoją szkoły i uczelnie artystyczne 
w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.godz. 13.15 
Festiwal Animacji w ramach Ars Electronica.
Nowe osiągnięcia 
sztuki filmowej i sztuki opowiadania


Po sesji odbędzie się zapowiedź pokazu animacji z Festiwalu Ars Electronica 2010, 
odbywającego się od 23 do 25 maja w Teatrze Korez. Słowo wstępne wygłosi 
Manuela Naveau, prezentując wybrane filmy z ubiegłorocznego festiwalu.

Sesja jest jedną z imprez towarzyszących rozpoczynającego się 
Festiwalu Video Re:view, na który serdecznie zapraszamy.


Kino (re)wizytowane przez wideo


Inauguracją wydarzeń Video Re:view będzie wernisaż 
w Galerii Rondo Sztuki pod znakiem kina (re)wizytowanego 
przez sztukę. Otwarcie festiwalu poprzez prezentacje wideo 
przenosi odbiorców w sam środek tej sztuki, pokazując najnowsze 
jej dokonania i najbardziej aktualne problemy, z którymi się mierzy.10.05-10.06.2011

Galeria Rondo Sztuki
, Rondo im. Gen. J. Ziętka 1


Wernisaż: 17.05.2011, godz. 18.00


Superprodukcje, multipleksy, kultura masowa, powtarzalne scenariusze… 
Kino nie zawsze kojarzyło się z tymi określeniami i wcale nie musi takie być! 
W czasie wystawy, na siedmiu ekranach zobaczymy prace, które pozwolą nam 
ponownie spojrzeć na dziesiątą muzę, bowiem, zgodnie ze słowami 
francuskiego krytyka filmowego Serge’a Daneya, 
„sztuka wideo jest ostatnią szansą kina”. Prezentowane prace odnoszą się 
do znanych postaci świata filmu – Hitchcocka, Polańskiego, Schlöndorffa 
oraz do takich dzieł, jak Pancernik Potiomkin, The Open Door czy Doktor Mabuse. 
Wystawa została przygotowana we współpracy 
z Instants Vidéo Numériques et Poétiques z Marsylii.

Niebezpieczne związki. Lekcja obrazów, dźwięk obrazów
Pokaz filmów awangardowych i wideoartu


Projekcja ma za zadanie poszerzyć nie tylko horyzonty myślowe, ale także pole 
zmysłowych doświadczeń związanych ze sztuką wideo. 
Słowo wstępne wygłosi Samuel Bester, przedstawiciel instytucji 
Les Instants Vidéo z Marsylii.
Klub 50×50
pl. Sejmu Śląskiego 2


17.05.2011, godz. 20.30
Program projekcji należy rozumieć jako spacer po puszczy dźwięków 
i zmysłów. Dźwięk, muzyka, hałas nie są postrzegane jedynie uchem, 
ale także oczami. Muzyka produkuje obrazy. Nie jest jednak wobec obrazu 
służebna. Jest jego „alter ego”. Jest biciem serca ciała obrazów. 
To, co odkryje publiczność, to to, że obraz można oglądać także uchem. 
Słuch widzi.
 / Marc Mercier


Prace będą wyświetlane do 17 czerwca.

Videonale


Jednym z najważniejszych wydarzeń Festiwalu Video Re:view 
jest wystawa prac z 13. Videonale Bonn. W czasie wystawy 
zaprezentowane zostaną najważniejsze i najbardziej aktualne 
zjawiska w sztuce wideo.18.05-26.06.2011

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, 
al. Korfantego 6


Wernisaż: 18.05.2011, godz. 19.00


Wystawa prac z 13. Videonale Bonn, jednego z najstarszych biennale 
sztuki wideo w Europie, znanego z odkrywania talentów 
oraz zaskakujących sposobów prezentacji wideoartu. 
Zobaczymy 48 filmów artystów z całego świata, wybranych 
przez międzynarodowe jury spośród 1700 zgłoszeń.

Pierwsza edycja Videonale odbyła się w 1984 roku z inicjatywy studentów. 
Od tamtej pory program biennale jest stale poszerzany. 
Po przeniesieniu do Muzeum Sztuki w Bonn, z pomocą młodych architektów 
i projektantów, organizatorzy Videonale opracowali szereg specjalnych form 
projekcji. Ponadto program został rozszerzony o wykłady i projekcie dotyczące 
bieżących problemów sztuki wideo. Katowickiej wystawie towarzyszyć będą 
zajęcia edukacyjne dla młodzieży z Polski i Niemiec oraz warsztaty 
dla kuratorów prowadzone przed dyrektora Videonale – Georga Elbena. Zachęcamy do zwiedzania wystawy z własnymi słuchawkami!

Szczegółowy program festiwalu Video Re:view na stronie www.2016katowice.eu